Log inRegister

Modern classics calendar 2021

Even wat leuke auto's opgesnord op https://www.hdcarwallpapers.com/ en een kalender samengesteld via canva.com. Het resultaat heb ik dan gemakshalve op flickr geplaatst:

En dankzij flickr Embed kun je er hieronder alvast van genieten. Twee versies gemaakt, full hd 16:9 en 3:2 voor Surfaces en andere toestellen met deze beeldverhouding. Meer een fan van klassieke vierwielers, check dan 2021WerkstattKulturKalender.

16:9 full hd

3:2

tags

background desktop browser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback