Log inRegister

Modern classics calendar 2021

Even wat leuke auto's opgesnord op https://www.hdcarwallpapers.com/ en een kalender samengesteld via canva.com. Het resultaat heb ik dan gemakshalve op flickr geplaatst:

En dankzij flickr Embed kun je er hieronder alvast van genieten. Twee versies gemaakt, full hd 16:9 en 3:2 voor Surfaces en andere toestellen met deze beeldverhouding. Meer een fan van klassieke vierwielers, check dan 2021WerkstattKulturKalender.

16:9 full hd

3:2

tags

background desktop browser
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 16 May 2024 - 02:40.