Log inRegister
You are here: Boossy » CarCalendars

Werkwijze

Zo creëren we de kalenders:
 • afbeeldingen zoeken
 • afbeeldingen bijsnijden tot/resizen naar 1920x1080 (geen 3:2-versies maken):
 • dan de afbeeldingen opladen in canva.com
 • kopieer daar één 16:9 en één 3:2-kalender van vorig jaar naar dit jaar (van elks één omdat de kalenderelementen anders gespositioneerd staan)
 • maak voor de 3:2-versies ook gebruik van de 16:9-afbeeldingen
  • indien nodig kun je de achtergrond loskoppelen (rightclick > Detach Image from Background) en verschuiven, zodat het eindresultaat goed is - verplaats de afbeelding weer naar achter via rightclick > Send to Back
 • vervolgens de kalenders exporteren/downloaden via de knop Download bovenaan rechts
 • de 3:2-versies verkrijg je door in Ms Picture Manager links en rechts 150px te croppen (eindresultaat is dan 1620x1080)
 • en tot slot kun je via tinypng.com webvriendelijke versies creëren
That's it!

ma-di-wo-do-vr-za-zo 28-29-30-31

Vaststellingen:
 • 2021 = 2027
 • mrt-dec 2023 = mrt-dec 2028
dag/jaar 2021 2022 2023   2024 2025 2026 2027 2028
ma31 mrt aug mei 3 jan / juli dec   mrt mei
di31   mrt aug 4 okt juli dec   aug
wo31 dec   mrt nov+1 mei jan / okt juli dec mrt
do31 juli dec     aug mei jan / okt juli  
vr31 jan / okt juli dec 5 mrt aug mei jan / okt dec
za31 mei jan / okt juli 1   mrt aug mei jan / juli
zo31 aug mei jan / okt 2 dec   mrt aug okt
ma30 nov       apr sep juni nov  
di30 juni nov       apr sep juni  
wo30 sep juni nov 6     apr sep nov
do30 apr sep juni 7       apr juni
vr30   apr sep 8 nov       sep
za30     apr jul-1 juni nov      
zo30         sep juni nov    
ma29                  
di29                 feb
wo29                  
do29         feb        
vr29                  
za29                  
zo29                  
ma28 feb             feb  
di28   feb              
wo28     feb nov-2          
do28                  
vr28                  
za28           feb      
zo28             feb    

Year after year


This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 29 Mar 2023 - 00:17.