Log inRegister

STAHLGRUBER WERKSTATTkultur-Kalender 2021

Enorm van genoten als desktop background in 2019 en 2020, maar voor 2021 is er geen beschikbaar (https://www.werkstattkultur.com/). SCHADE! Dan maken we er toch zelf een. Even wat leuke classics gegoogled en dan de kalenderelementen toegevoegd via canva.com. Het resultaat heb ik dan gemakshalve op flickr geplaatst:

En dankzij flickr Embed kun je er hieronder alvast van genieten. Twee versies gemaakt, full hd 16:9 en 3:2 voor Surfaces en andere toestellen met deze beeldverhouding. Meer een fan van moderne vierwielers, check dan 2021ModernClassicsCalendar.

16:9 full hd

3:2

tags

background browser desktop
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 13 Jun 2024 - 18:31.