Log inRegister

STAHLGRUBER WERKSTATTkultur-Kalender 2021

Enorm van genoten als desktop background in 2019 en 2020, maar voor 2021 is er geen beschikbaar (https://www.werkstattkultur.com/). SCHADE! Dan maken we er toch zelf een. Even wat leuke classics gegoogled en dan de kalenderelementen toegevoegd via canva.com. Het resultaat heb ik dan gemakshalve op flickr geplaatst:

En dankzij flickr Embed kun je er hieronder alvast van genieten. Twee versies gemaakt, full hd 16:9 en 3:2 voor Surfaces en andere toestellen met deze beeldverhouding. Meer een fan van moderne vierwielers, check dan 2021ModernClassicsCalendar.

16:9 full hd

3:2

tags

background browser desktop
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback