Log inRegister
You are here: Boossy » WebSites » WsMztUpdateHistory

Website Muzitaal - update history

Upgrade from drupal 8 to drupal 9 easy?

[$ composer info | grep -r "drupal/core "]
$ composer require --dev drupal/core-dev:8.9.16 [or your version of Drupal]
$ composer require 'drupal/upgrade_status:^3.0'

- now activate the upgrade_status module

- go https://www.mzt.boossy.be/en/admin/reports/upgrade-status to check what components are compatible and which are not

See report here.
 • Major problem is probably the MariaDB version, which is 10.0.38 on the dev environment (boossy), which is less than the required version 10.3.7. But the production environment only has version 5.5.41!
 • Simple Popup Blocks: v8.x-1.2 is not compatible, but v8.x-2.8 is compatible with D9.1 according to the testing result
 • Simplenews: v8.x-1.0-beta2 is not compatible, but according to the report v8.x-2.x supports Drupal 9
 • Zircon theme: v8.1.3 installed - report cannot determine compatibility, but https://www.drupal.org/project/zircon/issues/3154623 states 8.x-1-dev seems to work on Drupal 9.0.1
 • Taxonomy Menu: v8.x-3.4 installed - according to the report, As of 21 May 2019, Taxonomy menu 8.x-3.x-dev is already fully compatible with Drupal 9!

Drupal 8 updates

 • In geval van Drupal, eerst de modules, dan de core!
  zie 5-18-MuzitaalD8-WpZircon#Update_history voor de werkwijze voor het updaten van Drupal 8
 • In geval van !PhpJabbers-tool, versienr. vind je hier: app/config/options.inc.php: PJ_SCRIPT_BUILD
DATUM COMPONENT vOLD vNEW OPMERKINGEN
18/12/'19 akeebaSolo 3.3.2 3.6.1  
26/12/'19 Drupal 8.6.4 8.8.1 Report > Available updates
OPGELET: Drupal 8 MegaMenu: patch:
https://www.drupal.org/files/issues/2019-02-13/3026375-6-no-menu.patch
OPGELET: aanpassingen in .../drupal/.htaccess voor de juiste werking van het mobiele menu!
OPGELET: eerst modules updaten, dan pas de core - ik had het omgekeerd gedaan, maar na het kopiëren vd core files kreeg ik in de update.php een 'fout met vereiste onderdelen': PATHAUTO: not compatible with the current version of Drupal core - update the Pathauto module to 8.x-1.6 or later.
  PhpJabbers Forms   4.1.1 (4.1.2 beschikbaar, maar updateable?, alleen voor PHP5.x of toch ook voor 7;x???)
12/06/'21 PHP 7.2.28 (lamp.pl) 7.4 (DirectAdmin)
7.4.3 (Drupal)
gek genoeg is 7.3 niet beschikbaar in de drop-down...
  Drupal 8.8.1 8.9.16 eerst 9 modules:
²laatste drie regels in drupal/sites/default/settings.php uitmarkeren
- Admin Toolbar: 8.x-2.0 ► 8.x-2.4
- Asset Injector: 8.x-2.6 ► 8.x-2.7
- Chaos Tool Suite (ctools): 8.x-3.2 ► 8.x-3.6:
¹gaf AJAX HTTP error 500 => manueel geïnstalleerd over ftp
- Drupal Mega Menu: 8.x-1.7 ► 8.x-1.11
correctie voor mobiel menu weer toepassen
- Editor Advanced link: 8.x-1.6 ► 8.x-1.8
- Menu block current language: 8.x-1.2 ► 8.x-1.6
- Pathauto: 8.x-1.6 ► 8.x-1.8
- Simplenews: 8.x-1.0-beta1 ► 8.x-1.0-beta2
- Token: 8.x-1.5 ► 8.x-1.9
dan de core
https://www.php.net/supported-versions.php

¹Downloading updates

An error has occurred.
Please continue to the error page

An AJAX HTTP error occurred.
HTTP Result Code: 500
Debugging information follows.
Path: /en/batch?id=53&op=do_nojs&op=do
StatusText: 500 Service unavailable (with message)
ResponseText: The website encountered an unexpected error. Please try again later.

=> oplossing: minder modules tegelijk proberen updaten: bij 2 (!) lukt het (pas)

²Maar daarna wil hij door naar: http://www.muzitaal.be/core/authorize.php?batch=1&id=57&op=start

En dat lukt dan niet:

MUZITAAL
Geen toegang
U heeft geen toegang tot deze pagina.

Update dan als volgt uitgevoerd (site weer bereikbaar maken via /drupal subfolder), hoewel eerste streepje zou moeten volstaan om updates te kunnen uitvoeren
- drupal/sites/default/settings.php: 3 laatste regels in commentaar zetten
- drupal/.htaccess: RewriteBase / drupal (regel 119) in commentaar zetten
- .htaccess (vd root): twee RewriteRules & twee RewriteConds in commentaar zetten

backup & restore

Backup via Akeeba verloopt probleemloos.

Restore op mzt.boossy.be via Akeeba Kickstart verloopt wat moeizamer:
 • zet een werkende .htaccess en /sites/default/settings.php opzij
 • restore via Akeeba Kickstart: in de stap Restoration of site's main database, als het restoren niet lukt, vink dan Stop on CREATE error en Stop on other error af
 • voorafgaand aan de Clean Up kun je dan in /installation/tmp/failed_queries_site_sql.log de mislukt statements zien
Aanpassingen achteraf:
 • eerst krijg je The provided host name is not valid for this server
  • zoek in /sites/default/settings.php naar trusted_host_patterns en markeer deze uit (tussen /* en */)
 • vervolgens krijg je The website encountered an unexpected error. Please try again later.
  • eveneens in /sites/default/settings.php pas je de waarden voor database, username en password aan
 • daarna verschijnt de home/index wel, maar zodra je op iets klikt, krijg je een 500 Internal Server Error
  • in de .htaccess op de root van de drupal-installatie, markeer je RewriteBase /drupal uit (laat voorafgaan door #)
Daarna krijg je wel toegang tot de site.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 08 May 2023 - 04:55.