Log inRegister
You are here: Boossy » WebDesign » WdWebsites


Updates ToDo

1 Kunststudio Living Art

2 Kwamarant

 • Joomla 3.x.x => 3.8.6 Done
 • Event Booking Calendar: 3.1 => 3.2 Done
  • probleem met filter in adminmodule => ???
  • responsive => OK
  • achternaam en voornaam afsplitsen??? => in CSV output?
  • ook totaal aantal plaatsen per event laten zien aan de end user kant???
 • PHP 5.5.38 > PHP 7.1 Done, gevolg is wel dat Event Booking Calendar 3.1 niet meer werkt
 • Ticket Booking Script 2.2: vertalen

3 Vox Mago

 • Google Maps: 'This page can't load Google Maps correctly.': op Contact-pagina is het oké, maar oop de conertpagina niet!
 • foto's op de Homepage: recentere foto's
 • agenda: view?
 • Producties:
  • David: juiste foto's aan artikel hangen
  • andere: album aan artikel hangen
  • ontbrekende Ignace-artikels toevoegen
  • ontbrekende solisten toevoegen
 • Shop: onderscheid tussen CD's en DVD's
 • Joomla 1.5.x => Drupal 7.x Done

4 Boossy

 • Ticket Booking Script: vertalen!!!

Root & events

site root events STATUS
kunststudio-livingart.be met of zonder www _blank 16/04/2018: NOT OK
kwamarant.be alles wordt afgeleid naar niet-www embedded: src="/events31/index.php?controller=pjFront& 16/04/2018: OK
| voxmago.be | met of zonder www | embedded als iframe:
en reserveren.html zelf als http://www.voxmago.be/events32/ | 16/04/2018: OK |
 • Kunststudio Living Art: root bereikbaar met en zonder www, _blank
 • Kwamarant: alles wordt afgeleid naar niet-www en embedded
 • Vox Mago: embedded

site technology eol vervangen door
Vox Mago* Drupal 7.x 05/01/2025 Drupal 10.x
  PHPJabbers
Event Booking Calendar v3.2
(doesn't support PHP 8.x)
28/11/2022 PHPJabbers
Event Booking Calendar v4.0
(supports PHP 8.1, which is eol 25/11/2024)
Kwamarant Joomla 3.x 17/08/2023 Drupal 10.x
  PHPJabbers
Event Booking Calendar v3.2
(doesn't support PHP 8.x)
28/11/2022 PHPJabbers
Event Booking Calendar v4.0
(supports PHP 8.1, which is eol 25/11/2024)
Kunststudio Living Art Joomla 3.x 17/08/2023 Drupal 10.x
  PHPJabbers
Event Booking Calendar v3.2
(doesn't support PHP 8.x)
28/11/2022 PHPJabbers
Event Booking Calendar v4.0
(supports PHP 8.1, which is eol 25/11/2024)
Muzitaal '--- '--- '---
*een test op voxmago.be leverde het volgende op:

DATUM COMPONENT vOLD vNEW OPMERKINGEN
30/12/'21 PHP 7.4.27 8.0.14 daarna, Drupal oké, Akeeba Solo oké, *!PhpJabbers Events niet oké, Pydio niet oké*
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 04 Jun 2024 - 23:04.