Log inRegister
You are here: Boossy » HandLeidingen » VaillantecoTECplus

Verwarmingsketel

Tips voor een efficiënt gebruik

https://www.duurzaamthuis.nl/energie/verwarming/hr-ketel

Breng de watertemperatuur van je HR ketel (kun je instellen op de ketel) terug naar 60 graden. Hoe lager de ingestelde temperatuur hoe efficiënter de HR-ketel werkt. Natuurlijk moet de warmte wel genoeg zijn om het huis voldoende te verwarmen.

http://www.vinduwaannemer.be/nl/faq/Verwarmingsinstallatie

MAAK GEBRUIK VAN EEN GOEDE WARMTEREGELING . Iedereen kent wel de kamerthermostaat. Indien je kamerthermostaat beschikt over een dag- en nachtregeling, dan kan je deze al gaan omschakelen naar een lagere temperatuur even voor het slapengaan of telkens je het huis uitgaat. Indien je leeft volgens een vast patroon, bijvoorbeeld als je een vaste job hebt en je steeds op dezelfde tijdstippen gaat slapen, dan kan je best investeren in een klokthermostaat. Bij deze thermostaat kan je de temperaturen instellen volgens bepaalde tijdstippen. Bijvoorbeeld: 6 uur opstaan: instellen dat de verwarming om 5u30 aanslaat voor een temperatuur van 21°C | 7u30 het huis uit voor werk: thermostaat om 7u15 instellen naar een temperatuur van 16°C | 17u30 thuiskomst van werk: thermostaat om 17 uur instellen naar een temperatuur van 21°C | 22u30 slapengaan: thermostaat om 22u instellen op een temperatuur van 16°C. Je kan deze klokthermostaat ook apart instellen voor weekenddagen of vakantie. De investering in zo'n klokthermostaat (tussen de 100 en 200 euro) is zeker te overwegen, gezien dit uiteraard heel wat energie kan besparen. op die manier vergeet je immers nooit meer je verwarming lager te zetten in temperatuur.

Wat de nachttemperatuur betreft: de algemene regel hiervoor is zo laag mogelijk, maar uiteraard altijd rekening houden met de omstandigheden. Een normaal geïsoleerde woning zal 's nachts en bij korte afwezigheid niet zo snel afkoelen. Daar is een instelling van 15 tot 16 graden voldoende. In vele gevallen zal de nachttemperatuur niet eens bereikt worden, zodat de verwarmingsinstallatie zelf niet zal aanslaan. Als je bijvoorbeeld in een rijwoning woont, dan verwarm je het huis ook via de buren. Daardoor zullen de aanpalende leefruimtes ook niet zo snel afkoelen, dan bijvoorbeeld in een open- of halfopen bebouwing.

Comforttemperatuur: de temperatuur die je instelt als je thuis bent is opnieuw van enkele factoren afhankelijk. In de eerste plaats van de persoon: de ene heeft het al warm genoeg bij 18°C, terwijl een andere het pas bij 23 graden comfortabel warm heeft. De comforttemperatuur is ook afhankelijk van de plaats en omstandigheden waarin je vertoeft. In een woonkamer met veel glaspartijen kan een temperatuur van 21 graden minder comfortabel aanvoelen dan dezelfde temperatuur in een woonkamer waar minder glaspartijen aanwezig zijn of waar de overgordijnen zijn gesloten. Dit komt onder andere door de koudestraling van de glaspartijen. Een kleine lage ruimte zal ook sneller comfortabel aanvoelen met een gelijke temperatuur dan een grotere en hogere ruimte. Daarnaast speelt luchtvochtigheid ook een rol voor de gevoelstemperatuur.

Weet ook dat als je de temperatuur een graadje hoger instelt, bijvoorbeeld van 21 naar 22°C, dat dit je 3 tot 4% meer zal kosten op jaarbasis.

LAAT JE VERWARMINGSINSTALLATIE REGELMATIG NAZIEN EN ONDERHOUDEN . Net zoals een auto heeft een verwarmingsinstallatie op regelmatige tijdstippen een onderhoudsbeurt en nazicht nodig. In Vlaanderen is dit zelfs verplicht. Zo moet elke centrale verwarmingsinstallatie op mazout jaarlijks onderhouden worden door een erkende installateur. Voor verwarming op gas is dit 2-jaarlijks verplicht.

LAAT EEN VERWARMINGSAUDIT UITVOEREN OP JE OUDE STOOKKETEL . Centrale verwarmingsinstallaties van 15 jaar of ouder moeten in Vlaanderen een eenmalige verwarmingsaudit ondergaan; Dit dient te gebeuren door een erkend verwarmings-auditeur. In de meeste gevallen is dit dezelfde installateur die het onderhoud uitvoert van de installatie. Tijdens deze verwarmingsaudit zal hij nagaan hoe het is gesteld met het rendement van de verwarmingsinstallatie. Na dat onderzoek krijg je een verwarmingsauditrapport, een deskundig advies over de mogelijkheden om de prestaties van je oude installatie te verbeteren. Ook verneem je of het slim is om de oude ketel te vervangen door een moderne, zuinige cv-ketel. Uiteraard bepaal je zelf of en hoe je dat advies verder ter harte neemt.

https://www.engie-electrabel.be/nl/blog/oplossingen-voor-thuis/5-tips-voor-een-optimaal-rendement-van-je-cv-ketel/

Stel de boiler af op 60°C

60°C is ruim voldoende om warm water te hebben. Bij deze temperatuur bespaar je niet alleen op de stookkosten, maar ook op het water, want je moet dan minder koud water toevoegen voor de ideale temperatuur.

Een lagere keteltemperatuur verlengt ook de levensduur van de ketel. Er wordt immers minder kalk afgezet. Maar let wel op dat je de temperatuur niet lager dan 60°C zet: kiemen en bacteriën worden dan niet langer gedood.

Ontlucht de radiatoren

Doe het voor je je ketel weer aanzet en ga op dezelfde manier te werk zodra een radiator niet meer volledig warm wordt over zijn hele oppervlakte:

https://youtu.be/fUeWvlV01wA:
 • alle radiatorkranen opendraaien
 • thermostaat gedurende minstens een kwartier op vol vermogen (30°C)
 • ketel afzetten en tien minuten wachten
 • radiatoren ontluchten - volgens Maarten & Pieter radiotorkranen eerst dichtdraaien - : eerst benedenverdieping, dan 1ste enz.
  • radiator beneden heeft slechts één ontluchtingsnippel, maar...
  • radiotoren op 1ste & 2de verdiep hebben twee ontluchtingsnippels: een beneden, en een boven… - volgens Maarten is de onderste om het water volledig af te laten - alleen de bovenste is om te ontluchten!
  • *dweil* leggen waar leidingen in de badkamer door de vloer gaan: anders vuil schoorsteenroetzwart water dat op het gelijkvloers vd muur sijpelt...
 • ketel weer aanzetten
 • druk controleren en zo nodig water toevoegen
 • thermostaat weer op gewone temperatuur instellen
datum vaststelling
06/11/2017 na ontluchten blijft radiator badkamer toch koud onderaan:
dus aandacht schenken aan deze bij volgende ontluchting
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 16 May 2024 - 23:36.