Log inRegister

Progressive web apps (PWA's)

08/05/2022

Something has changed. The PWA's have disappeared.

I recreated Radioplus, and found it here:

C:\Program Files\WindowsApps\radioplus.be-91199FD4_1.0.0.0_neutral__vgc532gttxb16

Progressive web apps are websites behaving like an app, because you 'installed' them through your browser.

Google Chrome

Toevoegen

 • > More Tools > Create shortcut...
 • wijzig desgewenst de naam en vink Open as window aan (anders heb je toch niet echt een app-gevoel)
 • klik op Create
 • De 'app' is nu als pictogram beschikbaar in het Windows-menu.

Verwijderen

Wil je hem weer weg, dan lukt dat niet met rechtsklik > uninstall op dat pictogram.

Dan wordt 'Programs and Features' wel geopend, maar daarin staat de app niet.

Je moet het weer via Chrome doen:
 • surf daarin naar apps
 • rechtsklik op het de app die je wil verwijderen, en kies dan Remove from Chrome...
 • proper als je bent, vink je ook Also clear data from Chrome aan
 • klik dan op Remove

Microsoft Edge

Toevoegen

 • > Apps > Install this site as an app
 • klik dan gewoon op de knop Install
 • De app is nu als pictogram beschikbaar in het Windows-menu.
 • Bovendien zie je hem ook
  • in het klassieke configuratiescherm bij Programs and Features
  • in het moderne configuratiescherm bij Apps & features

Verwijderen

Normaal

Ook hier word je naar 'Programs and Features' afgeleid als je rechtsklik > uninstall doet.
 • klik je daar om te uninstallen, dan krijg je een dialoogvenster te zien:
 • Remove … from Microsoft Edge?
 • ook met de mogelijkheid 'Also clear data from Microsoft Edge?
Ook in het moderne configuratiescherm kun je:
 • klikken op de app
 • klikken op Uninstall
 • nogmaals klikken op Uninstall
 • om dan terecht te komen in hetzelfde dialoogvenster als hierboven vermeld
Het kan ook vanuit Edge:
 • > Apps > Manage apps
 • en dan op het kruisje klikken rechts van de app die je wilt verwijderen

Geforceerd

Soms gebeurt het dat er nog een app bij de Programs and Features / Apps & features staat, maar dat deze niet meer aanwezig is als pictogram, en ook niet vermeld staat bij de apps in de browser.

Deze kun je als volgt verwijderen
Bestanden

Deze bevinden zich hier:
Microsoft\Edge\User Data\Default\Web Applications

Delete gewoon deze directory of de subdirectory van de betreffende app - herkenbaar, want het icon zit erin.
Verwijzingen in Programs and Features / Apps & features

Deze bevinden zich in de registry, en wel hier:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

Op basis van de display name kun je daar de gewenste app verwijderen.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 19 Feb 2024 - 23:19.