Log inRegister

Mp3tag

Titels binnenhalen

 • bestanden naar mp3tag slepen
 • select all
 • Tagbronnen > freedb
  of - indien niet beschikbaar
  Tagbronnen > Discogs en titel van de CD opgeven
 • bepaal inhoud van geselecteerde bestanden (default)
 • tada!

Bestanden hernoemen

 • Select all
  • Converteren > Bestandsnaam - Tag:
  • Formattering: *%title%
of *
  • Converteren > Tag - Bestandsnaam:
  • Formattering: $num(%track%,2) %title%
 • Save
 • Vul links alles in: (niet Titel,) Artiest, Album, Jaar, Genre, Albumartiest, Componist, Schijfnummer
 • Save
 • zo nodig: Extra: Wizard Autonummering...:
  • Totaal aantal tracks opslaan aanvinken
  • Voorloopnullen voor tracknummers aanvinken
  • OK
 • Save

Waarom worden albumtracks niet als 1 album getoond?

 • één vd albumwaarden is niet identiek:
  • bij compilatie-cd's: als albumartiest leeg is, en artiest niet, wordt per artiest een album gemaakt, dus => Albumartiest moet op 'Various Artists' staan ipv de afzonderlijke artiesten of ipv leeg
  • het jaar moet identiek zijn (albumjaar gebruiken)
  • maar ook bv. componist
  • en ook de trackartiest… => desnoods weglaten om als één album getoond te worden

Correctie

 • haal in AIMP alle muziektracks binnen
 • je kunt daar de lokale files per mapje bekijken = als 1 mapje <> 1 album is er iets mis => corrigeren in mp3tag: sleep het mapje vanuit aimp naar mp3tag
 • vervolgens in AIMP 'reload tags for all files' (drie puntjes onderaan)

Album art and CD cover not visible in music apps

solution 1

Album art en CD covers worden in muziekapps niet herkend omdat de betreffende bestanden (om wat voor reden) systeembestanden zijn: je kunt als volgt het system- en hidden-attribuut verwijderen voor alle artwork-bestanden in een hele directory en al zijn subdirectories:
set startdir=%cd%
ATTRIB -h -s "%startdir%\AlbumArt*.jpg" /S /D
ATTRIB -h -s "%startdir%\Folder.jpg" /S /D

solution 2

Als je de cover aanpast in Mp3tag en het resultaat reflecteert zich niet in AIMP, dan kun je in AIMP een aantal dingen doen:
 • richtclick album > Reload tags for selected files
 • rightclick album > File info: bij de cover vinkje aanzetten bij Write to file en vervolgens op Save klikken
2 of meer discs laten verschijnen als één album
 • zorg dat de albumtitel identiek is (en andere albuminfo)
 • zorg voor een juist schijfnummer (1/2, 2/2)

mp3 tags tag mp3tag
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 11 Jun 2024 - 01:28.