Log inRegister

Titels binnenhalen

 • bestanden naar mp3tag slepen
 • select all
 • Tagbronnen > freedb
  of - indien niet beschikbaar
  Tagbronnen > Discogs en titel van de CD opgeven
 • bepaal inhoud van geselecteerde bestanden (default)
 • tada!

Bestanden hernoemen

 • Select all
  • Converteren > Bestandsnaam - Tag:
  • Formattering: *%title%
of *
  • Converteren > Tag - Bestandsnaam:
  • Formattering: $num(%track%,2) %title%
 • Save
 • Vul links alles in: (niet Titel,) Artiest, Album, Jaar, Genre, Albumartiest, Componist, Schijfnummer
 • Save
 • zo nodig: Extra: Wizard Autonummering...:
  • Totaal aantal tracks opslaan aanvinken
  • Voorloopnullen voor tracknummers aanvinken
  • OK
 • Save

mp3 tags tag mp3tag
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 28 May 2023 - 06:24.