Log inRegister
You are here: Boossy » LedebergSteengoed

GENTBRUGGE / LEDEBERG

 1. UCO-COMPLEX
  Kelter, Theodor, Feltes, H. / 1958
  Bellevue 1-4, 5, Gent, Ledeberg
 2. GEMEENTELIJK ADMINISTRATIEF CENTRUM
  Felix, Paul / 1968
  Braemkasteelstraat 29-45, Gentbrugge
 3. WONING DE VOGELAERE
  Van Driessche, Jos / 1965
  Bruiloftstraat 60, Gentbrugge
 4. WONING GOETHALS MET WINKEL
  BARO / 1968
  Hundelgemsesteenweg 220, Ledeberg
 5. WONING BERLENGEE
  De Rocker, Eddy, Saelens, Patrick / 1975
  Jules Destréelaan 48, Gentbrugge
 6. ARCHITECTENWONING KOCH
  Koch, Hugo / 1984
  Nederbrugstraat 1, Gentbrugge
 7. VILLA NAAR ONTWERP VAN A. CLAESSENS
  Claessens, André / 1956
  Rode-Kruisstraat 3, Gentbrugge
 8. VILLA ONTWORPEN DOOR DE VLOED
  Architektenburo De Vloed / 1957
  Rode-Kruisstraat 5, Gentbrugge
 9. ARCHITECTENWONING EDDY DE ROCKER
  De Rocker, Eddy / 1977
  Schooldreef 22, Gentbrugge
 10. BEDRIJFSGEBOUW N.V. INTERCOM, DISTRIBUTIE NOORD
  Alaerts, Luc / 1967-1972
  Watertorenstraat 5, Gentbrugge
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 08 May 2023 - 05:03.