Log inRegister
You are here: Boossy » WikiFoswiki » FwManagingWebs

Managing Foswiki webs

Intro

Naast de eigen webs heeft een TWiki/Foswiki altijd enkele systeemwebs, die van belang zijn om de andere webs te kunnen beheren:
 • Main: gebruikers, groepen en toegangscontrole
 • TWiki: documentatie, gebruikersregistratie => in Foswiki: System
 • Sandbox:

Hoewel er in het overzicht http://.../bin/view/Main/TWikiUsers geen sprake is van een admin-gebruiker, is er in een TWiki setup altijd een admin-user aanwezig. Normaal is dat de enige gebruiker die TWiki webs kan beheren.

Wachtwoord admin-user

Ben je het wachtwoord van de admin-user vergeten, ga dan via ftp naar de TWiki-root/lib en editeer het bestand LocalSite.cfg. Verwijder de regel:
$TWiki::cfg{Password} = '123abcDefGhij';

Zet dan de write-permission aan .

Ga vervolgens naar de /configure-pagina: Geef een nieuw wachtwoord op, sla de configuratie op en schakel de write-permission weer uit .

Beheer TWiki webs

Nu je als admin kunt inloggen, kun je ook de TWiki webs beheren, via volgende URL:

Toegangscontrole en beveiliging

Webs verbergen

TWiki: Heb je een web dat je niet openbaar wil maken, dan moet je het bij ManagingWebs niet alleen "Hidden" zetten maar moet je bij de WebPreferences ook de beveiligingsinstellingen aanpassen:

Foswiki: Heb je een web dat je niet openbaar wil maken, dan moet je het volgende doen:
 • bij !ManagingWebs, in het formulier Create a new web:
  • Additional Settings
   • List on SiteMap Page: hide
   • Include in global search and %WEBLIST%: exclude, maar moet je bij de WebPreferences ook de beveiligingsinstellingen aanpassen:
 • in ~/bin/view/<web>/WebPreferences:
  • Set NOSEARCHALL: on
Bij WebPreferences kun je ook nog volgende instellingen opgeven:
 • wie de WebPreferences van het betreffende web mag wijzigen
 • editorvoorkeuren: hoogte, breedte, stijl
 • andere voorkeuren: WebLeftBar, skin, …

Gebruikersregistratie verstrengen

In de /configure-pagina:
{Register}{EnableNewUserRegistration} unchecked
{Register}{NeedVerification} checked

Foswiki Config Settings

Store Character Encoding: uitgeschakeld op 07/06/2017 omdat saven soms Error 500 gaf, soms diakritische tekens omzette in foute karakters
Tags
 • new web, new twiki web
 • rename web, rename twiki web
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 18 May 2024 - 21:19.