Log inRegister
You are here: Boossy » WikiFoswiki » FwIcons

Foswiki icons

In de zoektocht om een blauwe SOL-pijl te kunnen gebruiken in Foswiki kwam ik uit op de FamFamFam -icons:

Var JQICON

FamFamFamSilkIcons

Werking in Foswiki
 • check in de configuratie het Icon Search Path
  • zie je daar FamFamFam... => OK
  • is enable aangevinkt => OK
 • lees hier hoe je de betreffende icons gebruikt: https://foswiki.org/Extensions/JQueryPlugin:
  • voorbeeld !cross voor cross
 • hier vind je alle benamingen van al die icons: http://foswiki.org/System/FamFamFamSilkIcons
  • de blauwe pijl (detailfuncties) is de volgende: %JQICON{"resultset_next"}% resultset_next
  • het potloodje (bewerken) is de volgende: %JQICON{"pencil"}% pencil
  • een blaadje met een potloodje (bewerken): %JQICON{"page_edit"}% page_edit
  • action_back
  • het rode andrieskruis (verwijderen) zoals reeds gezegd is de volgende: %JQICON{"cross"}% cross
  • het sleuteltje met blauw vinkje (account overnemen) bestaat niet als dusdanig, maar je hebt wel %JQICON{"key_go"}% key_go
  • ook een blauw/wit huisje (Terug/Annuleren) bestaat niet als dusdanig, maar je hebt wel %JQICON{"house"}% house
  • "bewaren" doen we met de diskette: %JQICON{"disk"}% disk
  • "nieuw" doen we met een wit blad: %JQICON{"page"}% page
  • en "kopiëren" met twee witte bladen: %JQICON{"page_copy"}% page_copy
  • en tot slot kunnen we voor de "prullenbak" gebruikmaken van %JQICON{"bin"}% bin

Instellingen

Je kunt de grootte wijzigen of een animatie toevoegen enz. Lees er alles over hier: http://wiki.boossy.be/bin/view/System/VarJQICON

Font Awesome

Als je ook de JQueryPlugin JQueryFontAwesome installeert, kun je zelfs een icoon uit de Font Awesome-vectorreeks gebruiken als parameter van de JQICON-macro.
Zo resulteert %JQICON{"fa-snowflake-o"}% bv. in .

Voorlopig is het nog Font Awesome 4.7. Maar wellicht kan 5.0 ook wel geïnstalleerd worden.

FamFamFamMiniIcons

De Mini-set werkt anders: http://wiki.boossy.be/bin/view/System/FamFamFamMiniIcons:
<img alt='action_back.gif' src='%PUBURLPATH%/%SYSTEMWEB%/FamFamFamMiniIcons/action_back.gif' title='action_back.gif' />
<img alt='action_forward.gif' src='%PUBURLPATH%/%SYSTEMWEB%/FamFamFamMiniIcons/action_forward.gif' title='action_forward.gif' />

resulteert in:

action_back.gif action_forward.gif

Zie de hele familie hier: http://wiki.boossy.be/bin/view/System/FamFamFamMiniIcons
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback