Log inRegister
You are here: Boossy » WikiFoswiki » FwIcons

Foswiki icons

In de zoektocht om een blauwe SOL-pijl te kunnen gebruiken in Foswiki kwam ik uit op de FamFamFam -icons:

Var JQICON

FamFamFamSilkIcons

Werking in Foswiki
 • check in de configuratie het Icon Search Path
  • zie je daar FamFamFam... => OK
  • is enable aangevinkt => OK
 • lees hier hoe je de betreffende icons gebruikt: https://foswiki.org/Extensions/JQueryPlugin:
  • voorbeeld !cross voor cross
 • hier vind je alle benamingen van al die icons: http://foswiki.org/System/FamFamFamSilkIcons
  • de blauwe pijl (detailfuncties) is de volgende: %JQICON{"resultset_next"}% resultset_next
  • het potloodje (bewerken) is de volgende: %JQICON{"pencil"}% pencil
  • een blaadje met een potloodje (bewerken): %JQICON{"page_edit"}% page_edit
  • action_back
  • het rode andrieskruis (verwijderen) zoals reeds gezegd is de volgende: %JQICON{"cross"}% cross
  • het sleuteltje met blauw vinkje (account overnemen) bestaat niet als dusdanig, maar je hebt wel %JQICON{"key_go"}% key_go
  • ook een blauw/wit huisje (Terug/Annuleren) bestaat niet als dusdanig, maar je hebt wel %JQICON{"house"}% house
  • "bewaren" doen we met de diskette: %JQICON{"disk"}% disk
  • "nieuw" doen we met een wit blad: %JQICON{"page"}% page
  • en "kopiëren" met twee witte bladen: %JQICON{"page_copy"}% page_copy
  • en tot slot kunnen we voor de "prullenbak" gebruikmaken van %JQICON{"bin"}% bin

Instellingen

Je kunt de grootte wijzigen of een animatie toevoegen enz. Lees er alles over hier: http://wiki.boossy.be/bin/view/System/VarJQICON

Font Awesome

Als je ook de JQueryPlugin JQueryFontAwesome installeert, kun je zelfs een icoon uit de Font Awesome-vectorreeks gebruiken als parameter van de JQICON-macro.
Zo resulteert %JQICON{"fa-snowflake-o"}% bv. in .

Voorlopig is het nog Font Awesome 4.7. Maar wellicht kan 5.0 ook wel geïnstalleerd worden.

FamFamFamMiniIcons

De Mini-set werkt anders: http://wiki.boossy.be/bin/view/System/FamFamFamMiniIcons:

<img alt='action_back.gif' src='%PUBURLPATH%/%SYSTEMWEB%/FamFamFamMiniIcons/action_back.gif' title='action_back.gif' />
<img alt='action_forward.gif' src='%PUBURLPATH%/%SYSTEMWEB%/FamFamFamMiniIcons/action_forward.gif' title='action_forward.gif' />

resulteert in:

action_back.gif action_forward.gif

Zie de hele familie hier: http://wiki.boossy.be/bin/view/System/FamFamFamMiniIcons
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 08 May 2023 - 05:00.