Log inRegister
You are here: Boossy » WikiFoswiki » FwExtensions

Foswiki Extensions

Boossy

  • opkuis 22/04/2022: vooraf 85, achteraf: 60

Verwijderde extensies

Verwijderd op basis van vergelijking met de wiki van eXplio:
BlackListPlugin het blacklisten gebeurt nu voor de 'attackers' foswiki bereiken,
nl. in Apache via de .htaccess van de wiki
BookmakerPlugin  
JQMomentContrib  
JQPhotoSwipeContrib wel manueel moeten weghalen uit LocalSite.cfg
JQPrettyPhotoContrib wel manueel moeten weghalen uit LocalSite.cfg
JQSerialPagerContrib  
JQTwistyContrib niet nodig, gebruik de gewone !TwistyPlugin
JQueryMenuSkin  
JSTreeContrib  
MediaElementPlugin  
TopicPlugin  
Verwijderd omdat ze toch al uitgeschakeld waren:
  • BookmakerPlugin
  • EditTablePlugin
  • ImagePlugin
  • JEditableContribPlugin
  • TWikiCompatibilityPlugin

Specifieke extensies van Boossy

Boossy & eXplio

Verwijderd omdat ze toch al uitgeschakeld waren:
Extensie Boossy eXplio
BookmakerPlugin cross NA
EditTablePlugin cross cross
ImagePlugin cross cross
JEditableContribPlugin geprobeerd te verwijderen,
evenwel zonder succes…
NA
MetaDataPlugin NA cross
PubLinkFixupPlugin NA  
TWikiCompatibilityPlugin cross cross

eXplio

  • opkuis 22/04/2022: vooraf 65, achteraf: 57
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 06 Jun 2024 - 00:15.