Log inRegister
You are here: Boossy » WebDesign » WdCmsDrupal » DrupalDistributions

Drupal Themes

  • Weebpal: Eventive - meertalig!
  • Morethanthemes: Booking+ & Menu+
  • gebaseerd op bevindingen hieronder: sooperthemes, met onder meer GlazedDrupal distribution, maar ook Glazed Musician

Drupal Distributions

naam responsive html5 bootstrap multilanguage content
BigVideo ja       ja, maar niet bruikbaar en met errors… (bv. bij klik op "View More" bij Must see")
COD ?       neen, werkt niet op WampServer, wel op Cloud9, ben er nog niet in geslaagd om ticketing zelf aan de praat te krijgen
GlazedDrupal ja   ja   de verschillende opmaakmogelijkheden zitten erin, onder andere events, één voorbeeldevent zonder registratie, één met registratie, evenwel zonder spaces/available spaces: aan de admin-kant wordt daar wel "gewag" van gemaakt, dus ik vermoed dat het mogelijk is… => effectief: als je inlogt (?q=user/login), je gaat naar het event, je kiest dan "Manage registrations" en vervolgens "Settings", dan kun je de "capaciteit" aangeven - formulier uitbreiden? ( Home » Administration » Structure » Registration » Registration types » CMS Events Registration)
OpenMusicFestival         leeg
OpenOutreach +/-       bwaah, er zit wat in, met kalender en events, maar het overtuigt niet echt qua looks - er zit evenwel documentatie bij als je op een event doorklikt, en daar is dan weer sprake van registration, misschien toch nog het overwegen waard - als het contenttype overtuigt, kunnen we nog altijd opteren voor een ander thema, toch? (Debut RedHen event registration)
PushtapeMusic         leeg en zelfs "your are not authorized to access this page…
           
-- %USERSIG{TWikiAdminUser - 2015-06-19}%
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 14 May 2024 - 12:07.