Log inRegister
You are here: Boossy » WebDesign » WdWebsites » zZz-TheaterStamD7

www.theaterstam.be - Drupal 7

datum actie reden
22/11/2016 error logging uitgeschakeld (Instellingen > Ontwikkeling > Loggen en fouten) migratie van PriorWeb naar Combell
na 03/12/2016 - error logging weer inschakelen
- checken of inschrijven op nieuwsbrief lukt (mail/smtp settings)
- checken of contactformulier werkt (mail/smtp settings)
 
www.theaterstam.be

0 Algemene info

Drupal & PHP-versie

Datum PHPSort Drupal Opmerking
  PHP 5.3.29 Drupal 7.43  
21/07/2017 PHP 5.6.30 Drupal 7.56 en alle modules (behalve FlexSlider)
       

1ste fase: tickets

 • StivaSoft /PHPJabbers Event Booking Calendar
 • 100% gelocaliseerd naar het Nederlands

Vergadering met Nadine & Isabelle

 • speeldata: 18-19 nov., 24-25-26 nov., 1-2-3 dec.
 • URL van de admin-kant doorgeven aan Nadine & Isabelle

Events

 • er zou toch gewerkt worden met maar één tarief (€ 10)
 • OK-PAS evenwel: € 1,5
 • toen was evenwel nog niet duidelijk hoe om te gaan met "totaal aantal tickets" - nu wel => wijzigen???
 • Event bijwerken > Bevestiging: E-mail bij reservatie (gebeurt automatisch)
  • Van: zie "Gebruikers"
  • Rekeningnummer
  • Vermeld aub uw naam en reservatie-ID in de mededeling. (allebei dus)
  • Pas na betaling is uw reservatie voltooid
  • Ergens vermelden dat dit slechts geldt tot 5 werkdagen voor de voorstelling (daarna alleen cash)
  • Voor vragen over deze bestelling kun je ons ook telefonisch contacteren op het nummer 0xxx/xx xx xx, of via e-mail: *stamtheater@outlook.com / info@theaterstam.be
  • 150 zitplaatsen
 • Event bijwerken > Bevestiging: E-mail bij betaling
  • Nog een tekst verzinnen voor e-mail bij betaling (moet dan wel handmatig gebeuren)
 • Event bijwerken > Reservaties
  • is van één event
  • Afdrukken ook hier mogelijk: nog directer!!!

Reservaties

 • localisatie: pending => gereserveerd, confirmed => betaald (v)
 • export van de reservaties (van alle events): kunnen omgaan met CSV (evt. kort beschrijven)

Categorieën

Gebruikers

 • beheerder:

Opties

 • Reservatie > Algemeen: Alle reservaties die nog NIET betaald zijn, krijgen de status: Gereserveerd
 • Reservatie > Algemeen: Aanvaard geen nieuwe reservaties X uur voor de start van het event
 • Reservatie > Reservatieformulier: Telefoonnr. verplicht!

Code & Voorbeeld

Varia

ticketgang

2de fase: site

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 27 May 2024 - 06:26.