Log inRegister

1. ASUS VivoTab Smart (32-bit)

1.1 Van de recovery partitie

Een eerste poging
 1. Op het toestel zelf, kies bij "Bijwerken en herstellen" (Update and recovery) de optie "Alles verwijderen en Windows opnieuw installeren" (Remove everything and reinstall Windows)²
 2. Het toestel herstart met een verse Windows 8
 3. Installeer SlySoft Virtual CloneDrive (SetupVirtualCloneDrive5480.exe)
 4. Kopieer Windows_81_nl_x86_Setup.iso naar een directory (bv. windows.new)
 5. Rechtsklik op het .iso-bestand en kies "Mount (Virtual CloneDrive V:)"
 6. Start de de Windows 8.1 setup³ en doorloop de installatieprocedure
 7. a. (Win8x) Toetsenbord instellen dat je ook met Fn-toetsen kan werken: "Settings" charm > "PC-instellingen" (PC settings) > "Pc en apparaten" (PC and devices) > Typen (Typing) > bij "Schermtoetsenbord" de optie "Standaardtoetsenbordindeling toevoegen als optie voor schermtoetsenbord"
  b. (Win10) Settings > Apparaten > Typen: naar beneden scrollen: Standaardtoetsenbordindeling…
 8. ME400C-DriverPackage-500 geïnstalleerd
 9. LiveUpdate_Win81_32_VER334 geïnstalleerd
Na installatie geprobeerd om "Windows 8.1 update 1" (KB2919355) (Windows8.1-KB2919355-x86.msu) te installeren, maar ik kreeg de melding dat die al geïnstalleerd was!

Ook de twee andere rollup updates (KB2975719 enz. & KB3000850 enz.) waren overbodig en zaten dus al in de ISO.

² Bij een eerste poging koos ik ervoor om Windows na de refresh zelf de updates (incl. Windows 8.1) te laten installeren, maar dat mislukte

³ Bij een eerste poging koos ik "Download en installeer updates (aanbevolen)" (Download and install updates (recommended)), maar na een tijdje kreeg ik een foutmelding, dus heb ik dan geopteerd voor "Neen, bedankt" (No, thanks).

1.2 Via de micro-USB en een USB-stick

Op een bepaald ogenblik reageerde de tablet niet meer, maar ook de recovery via de recovery-partition stokte en raakte in een oneindige lus.

Plan B, dus:

1.2.1 Power drain

Na de installatie van een cleane Win81 + de specifieke Asus-drivers + Windows 10 1607 liep de batterij altijd leeg.

De Event Viewer bracht de oplossing:
 • Informatie-event: Het systeem wordt in de slaapstand gezet.
  Reden: Vanuit slaapstand naar sluimerstand - Gebruiker weg voorspeld

  En enkele seconden later:

 • Informatie-event: Het systeem is hervat vanuit de slaapstand. => tja, dan loopt hij leeg natuurlijk
Oplossing:
 • Instellingen > Systeem > Energiebeheer en slaapstand:
  Energie besparen als mijn apparaat weet dat ik afwezig ben: zet deze optie Uit
  (het klinkt misschien contradictorisch, maar daarna was het probleem wel opgelost!)

1.3 Verschillen

 • Windows 8 NL 32-bit (geen Pro-versie)
 • activation key of product key niet nodig (ingebakken in de BIOS)
 • de gewone driver package die ik altijd al gebruik (ME400C_DriverPackage-5.0.0.exe)

1.4 Enkele bijkomende opmerkingen:

 • in Configuratiescherm > Systeembeheer > Computerbeheer > Schijfbeheer zie ik zes(!) partities:
  • herstelpartitie van 300MB
  • EFI-systeempartitie van 100MB
  • primaire partitie van 49GB
  • herstelpartitie van 450MB
  • herstelpartitie van 350MB
  • herstelpartitie van 8GB
 • lees hier hoe je deze desgewens zichtbaar maakt
 • in ieder geval is het oorspronkelijke .wim-bestand (Windows Imaging Format) met de Windows 8-build met Asus-bloatware nog aanwezig
 • maar je kunt dus een Windows 8.1 (of wellicht zelfs 10) direct via de micro-USB installeren, zodat je die troep niet nodig hebt
 • in Windows 8.1 kon ik dan wel mijn geliefde app Asus-camera downloaden en installeren - dus dat is wel prettig, dat dat dus kan zonder dat je de Asus-specifieke Windows-build installeert - besef wel dat de app Asus-camera niet meer kan worden geïnstalleerd als je meteen Windows 10-installeert!!!

1.5 Enable Remote Desktop on Windows 10 Home

RDP Wrapper Library
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 26 May 2024 - 19:31.