Log inRegister
You are here: Boossy » WebIndex

Detailed topic list for Boossy Web

Results from Boossy web retrieved at 10:20 (CEST)

0-00-DesignAGreatChoirWebsite
How to design a great choir website source: https://bandzoogle.com/blog/how to design a great choir website * Homepage * large header image to show off t...
0-10-CloudPhotosAlbums
Flickr and Google Photos albums Flickr announcement 06/11/'18: 1000 photos instead of 1000 GB… Mail from Flickr: Important updates to your Flickr account. F...
0-10-CloudPhotosEmbedCode
Flickr Google Photos embed code .nGY2 { webkit box sizing: content box; overflow: auto important; } Flickrit sEmbedderflickrEmbed nanogallery2 publ...
0-10-CloudPhotosOptimization
Cloud Photos Optimization Suppose your web tool doesn't compress photos automatically, then you can use https://tinypng.com/, but this is limited to 20 images of ...
0-17-CPGallery-CcPanGallery
ccPanGallery2 Miniaturen onderaan zouden op een of andere manier automatisch moeten kunnen aangemaakt worden,ik maak ze aan via https://bulkresizephotos.com/: ...
0-17-CPGallery-Nanogallery2
Nanogallery2 installatie, configuratie, authorizatie en probatie! 1 INSTALLATION * Google API Console https://console.developers.google.com/ * Select a...
0-19-CPGallery-PublicAlbum
publicalbum.org 3 steps 1 Get album public link for sharing In Google Photos application, you must share selected album and get link of it: * go to https://p...
0-AkeebaSoloAndSiteUpdates
Site updates * In geval van Drupal, eerst de modules, dan de core! * In geval van PhpJabbers tool, versienr. vind je hier: app/config/options.inc.php: PJ_SC...
0-WebCheck
0 WebCheck site sw version Eerste PHP versie (actief) Tweede PHP versie boossy.be PHP 7.1 suphp (php) 27/01/'20: 7.3.13 17/06/'20: 7.4.5bij wijz...
0-WebHosting
Webhosting Mijn omgevingen DOMAIN boossy.be (bsy) voxmago.be (vmg) kwamarant.be (kmr) kunststudio livingart.be (kla) muzitaal.be (mzt) abbreviati...
0-WebOverview
Overview of the websites boossy.bewiki.boossy.be voxmago.be kwamarant.be kunststudio livingart.be muzitaal.be credentials credentials credential...
0-WebServerRedirectAndRewrite
Web server redirect rewrite General * redirect in .htaccess is te verkiezen boven refresh 0 in index.htm(l) header . * als je langer dan 0 seconden...
1-07-Boossy
boossy.be Substraat voor nieuwe webvijvers. Zie ook CgiBin voor apps/tools daar. DirectAdmin Uw Account Domeinsetup * click boossy.be * CGI toegang PHP...
1-07-BoossyBsy
bsy.boossy.be 1 Main template: http://www.lebalcon.com/ 2 PHPJabbers ContactAndSocialWidget * mail * skype → LinkedIn * maps * facebook → Drupal ...
1-07-BoossyDirectAdmin
Yssoob.1 07 BoossyDirectAdminEnhanced Voor alle settings, zowel bij 123 webhost als bij HostingSquad, zie Yssoob.1 07 BoossyDirectAdmin Hosting verhuizen 1 AUTO...
1-07-BoossyFoswiki
Foswiki transfer van 123 webhost naar HostingSquad IN SHORT STAP 1: unpack, perl config * Pak de wiki.tar.gz uit * Verwijder of hernoem /lib/LocalSite.c...
1-07-BoossySsl
SSL Start here: https://www.hostingsquad.nl/helpdesk webhosting/hoe vraag ik een gratis ssl certificaat aan/ DirectAdmin request * Account Manager SSL Cert...
1-FwDbCacheContrib
DbCacheContrib (show expert options) After installation of the latest extensions updates, I changed the following: setting old value new value {DBCacheC...
2-11-VoxMagoJ15
voxmago.be op localhost (WampServer) 500: .htaccess If your Joomla 1.5 project doesn't work on your local Windows WampServer environment and you get a 500 error,...
2-18-VoxMagoD7-WpEventive-Development
Vox Mago Weebpal Drupal 7 Events theme guide for developers ToDo * Google Search Console * 'mail delivery failed': opvangen (ook bij de andere sites) * ...
2-18-VoxMagoD7-WpEventive-Maintenance
Drupal 7 WeebPal Eventive theme ToDo PRODUCTIES flyer oké, maar onderliggende tekst loopt naar beneden door (onder de flyer), en geen margin bottom dus w...
2-18-VoxMagoD7HostingSquad
Transfer Vox Mago from 123 webhost … How to access your old environment when the domain name has already been transferred: * log in to the customer panel of ...
2-18-VoxMagoSsl
SSL Start here: https://www.hostingsquad.nl/helpdesk webhosting/hoe vraag ik een gratis ssl certificaat aan/ DirectAdmin request * Account Manager SSL Cert...
3-13-KwamarantJ3x-JsOnePageV1
www.kwamarant.be Joomla 3.x Nieuwe productie Als het een jaar geleden is dat je met Joomla! gewerkt hebt, is het misschien eerst moeilijk om je weg terug te vind...
34-JsOnePageV1
JoomShaper OnePage v1 Versie * kwamarant.be: v1.3, feb. 2014 (templateDetails.xml) * kunststudio livingart.be: v1.3, feb. 2014 Nochtans moet er ook een ver...
4-15-KunststudioLivingArtJ3x-JsOnePageV1
www.kunststudio livingart.be Joomla 3.x EMBED code EVENTS 3.2 NOG AANPASSEN IN JOOMLA!!! Joomla versie Datum Versie 10/11/2015 3.3.3 05/05/20...
4-xx-KunststudioLivingArtD8
www.kunststudio livingart.be Drupal 7 Ten laatste 9 december, of 14 december 9 uur www.kunststudio livingart.be Ontwerp Lokale installatie Editor en Users Pe...
5-18-MuzitaalAnalysisAndTrials
muzitaal.be mt d7 zircon * Drupal 7 v7.x 1.0 (October 18, 2012) * source: http://www.weebpal.com/drupal themes/zircon Installation * Choose profile: ...
5-18-MuzitaalApps
muzitaal.be 1 DRUPAL · mt d8 zircon * Drupal 8 v8.4.2 (April 18, 2018) * source: http://www.weebpal.com/drupal themes/zircon responsive drupal 8 theme ...
5-18-MuzitaalD8-WpZircon
Muzitaal Weebpal Drupal 8 Zircon theme guide for developers https://www.weebpal.com/guides/drupal 8 zircon theme guide developers The Basic Before You Start P...
7-PhpJabbersScripts
PHP Contact Form Generator Version app/config/options.inc.php: PJ_SCRIPT_BUILD issue ticket(s) patch opmerking live sites 4.1.1 administration ...
AdobeAcrobatReader
Adobe Acrobat Reader DC heeft de onhebbelijke gewoonte om ook het deelvenster Gereedschappen te openen als je een .pdf bestand opent. Nochtans, de naam zegt het z...
AudioOpnames
Audio opnames Opnames maken in AUDACITY (helderder klankresultaat dan Free Audio Editor) Afspeelvolume tussen de 50 en de 72 (laatste opname van Händel Coronatio...
AutoHotkey
Howto redirect Win e? Make use of an AutoHotkey script: #e:: ;; Win e { ;; Run C:\WINDOWS\explorer.exe /n`, /root`, F:\ Run C:\WINDOWS\explorer.exe F:\ } return ...
BackupStartMenuLayout
Backup Start Menu Layout v1.3 site: https://www.sordum.org/ Schedule this to be run weekly: * program/script: E:\Tools\BackupStartMenuLayout\BackupSML_x64.exe ...
BewaarDozenKis
KIS opbergdozen 4 dozen van het type Moover Box L Transparent, vermoedelijk aangekocht in de Brico. Opbergdoos 1 * oude hardware Opbergdoos 2 * hogeschool...
BewaarWijzer
Hoe lang moeten officiële documenten bewaard worden? Bronnen * http://www.1001tips.be/lifestyle/juridische rubrieken/hoe lang moeten officiele documenten bewa...
BrowserBookmarks
Browsers and bookmarks Ideally, you'd like to sync your bookmarks among all browsers you use on all your devices, however, in reality, this is very difficult. Ext...
BrowserExtensions
Browser extensions Here I will describe specific settings I use on the extensions I added to my browser(s). Audio Only Youtube * Chrome: the Details page imme...
BrowserHistory
Browser history NAME LAUNCH DATE Internet Explorer 16/08/1995 Firefox 09/01/2004 Chrome 02/09/2008 Opera 20/06/200602/07/2013* Bra...
BrowserMyfavEs
Myfav.es If you edit the icons, it's possible that you lose transparency and/or your personal backgound. Background image * Customize page Background: choos...
BrowserSettings
General browser settings Privacy settings Doorgaans kan alles via de instellingen van de browser zelf ingesteld worden. Om advertenties te blokkeren is er soms e...
BulkRenameUtility
Bulk Rename Utility Deze tool kan ook voor andere hernoemacties worden gebruikt, maar ik gebruik hem om foto's te hernoemen naar de datum toen ze werden gemaakt. ...
CgiBin
cgi bin In de cgi bin directory van mijn diverse omgevingen heb ik een aantal tools/scripts staan: .htaccess De directory is beveiligd via het control panel van ...
ChaconDigitaleTimer
Chacon Digitale Timer Er wordt niets getoond op de display Als de timer een tijdje niet meer is gebruikt, wordt er niets meer weergegeven op de display. Steek he...
ConceptronicUsbDigitalHdtvReceiver
Windows detects the receiver, so you can use it immediately in Windows Media Center. You don't need the ArcSoft TotalMedia Software. However, if you want the remo...
DeceptiveDomainNames
Deceptive domain names email addresses DOMAIN / EMAIL ADDED alliancedream.com 04/2018 AmazonSquad.com 04/2018 apoupis.com 04/2018 arge...
Number of topics: 50
Page 1 of 6 Next >

See also the faster WebTopicList
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 16 Oct 2021 - 10:20.