Log inRegister

WampServer

- apart nog ActivePerl installeren
+ werkt wel met de laatste versie (2.2e php 5.3.13 apache 2.2.22 & mysql 5.5.24) als 64-bit
+ geeft 0 errors voor foswiki (wel 13 warnings)

XAMPP

+ Perl inbegrepen
- werkt niet als laatste versie (in 1.8.1 kan Joomla niet geïnstalleerd worden wegens fouten), wel als 1.7.7
- geeft 1 error voor foswiki, nl. de html tree toestand (ook 13 warnings)

Cloud9

Waarom zou je nog met XAMPP of WampServer werken als je kunt met Cloud9 werken?

https://c9.io/boossy

Alternatieven

Nu Cloud9 van Amazon is, zou het op termijn wel eens betalend kunnen worden. Nieuwe accounts zijn in ieder geval al betalend, bestaande (voorlopig nog) niet.

alternatief:
 • (freenom.com +) app.infinityfree.net (zie https://www.youtube.com/watch?v=v_jZP4WvZ-w&list=WL om een gratis domeinnaam - verkies de .ga-extensie - te koppelen aan een gratis webhosting…)
  • freenom: Services > My Domains
  • InfinityFree: + NEW ACCOUNT
   • Enter a free subdomain…: ~.epizy.com & click on CREATE ACCOUNT
   • click on VIEW IN CLIENT AREA
   • Your account is being created… → refresh the page…
   • click on ACCOUNT SETTINGS
   • modify the Account Label and click SAVE LABEL
   • (if desired: return to ACCOUNT SETTINGS, change the password if desired and click SAVE PASSWORD)
   • click on CONTROL PANEL
   • scroll down to DOMAINS > Aliases
   • copy the mentioned DNS-servers to you freenom-domain:
  • freenom: click on Manage Domain next to the domain you want to manage
   • Management Tools > Nameservers
   • choose "Use custom nameservers and enter the twon DNS-servers from freenom/eizy
   • click on Change Nameservers (→ Changes Saved Successfully!)
  • return to InfinityFree and fill in the domain name you registered with freenom and click on Add Parked Domain (→ Congratulations)
   • click on Go Back
   • you see that your (freenom) domain has been mapped to the epizy.com subdomain
   • return to the CONTROL PANEL
   • now you can e.g. install web tools through SOFTWARE > Softaculous Apps Installer
 • https://googiehost.com/
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 17 May 2024 - 19:25.