Log inRegister
You are here: Boossy » OpenDoek » TickoWeb

Tickoweb

Hier wat snelle notities bij het gebruik van de adminmodule Tickoweb. De client-kant is heel gebruiksvriendelijk, maar de adminmodule bevat heel wat toeters en bellen.

Het menu, steeds bereikbaar via het hamburgermenu bovenaan (), ziet er anders als je bovenaan nog geen (organisatiemenu) of wel al een evenement (evenementenmenu) hebt gekozen!

Terugkeren van een een gekozen evenement naar een niet-gekozen evenement doe je door op het organisation-icoon () te klikken.

14 12/11 - zaalplan doorgegeven

Zaalplannen (org-menu)

Dupliceer een nieuw plan voor elke dag dat je het nodig hebt. Reserveer je anders een plaats op dag x, dan is die plaats ook bezet op dag x+1!

19&20 28/11 - Niet alle velden zijn correct ingevuld. Gelieve ze te corrigeren vooraleer verder te gaan. - Skin naam staat rood

Kanalen creëren (event-menu)

Kanaal naam geven met datum + uur , zodat het ook zo op de tickets verschijnt!

Skins

Nadat je een evenement gecreëerd hebt, moet je (verkoop)-kanalen creëren. Eén van de instellingen daar is Skin naam. Ik ging ervan uit dat daar een dropdown moest staan met beschikbare skins, maar dat is niet zo. Je vult gewoon de gewenste naam in, zoals de hint aangeeft (Geef uw skin een naam), bv. de naam van je evenement.

Na creatie van het kanaal, vind je wel een dropdown in het Kanaal > Geavanceerd… > Expert instellingen.

De skins zelf vind je in het organisatiemenu.

Daar kun je trouwens (in de andere richting dan) aangeven voor welk(e) evenement(en) de skin beschikbaar is: via het potloodje, en dan Alle, of het evenement van waaruit je de skin hebt gecreëerd.

Een skin Kwamarant zou dus zinvol zijn!

Ticket# 783251

Ticket# 783251

39-49 4/12 - koppeling ticket-kanaal

Gelieve geen lege plaatsen open te laten

Vraag 1: dit kan je uitschakelen in de kanaalinstellingen. GEAVANCEERD → ZAALPLAN → Onderaan: Restricties voor zaalplan: twee toggles: deselecteer ze allebei, zodat er staat GEEN GESELECTEERD

50-52 7/12

54-56 12/12

Bevestigingsmail bevat nu niveau x, rij y ipv tafel x, stoel y

2023

EVENEMENT
"afkijken":
(links) Evenementen
> potloodje naast evenement
> Wijzig alle details

daarna ZAALPLANNEN
1 per dag!

daarna TICKETS
eerst evenement selecteren (ticket bij correcte evenement!!!)
(links) PRODUCTEN > Tickets
bij kopiëren naar dag 2 e.v. enkel de naam aanpassen

daarna SCANREGELS
1 per dag!
Dashboard van EVENEMENT
Scan status-paneel: Toon details

daarna KANALEN
(links bovenaan) Kanalen
OPGELET: bij TICKETBESCHIKBAARHEID: zorg dat je venster breed genoeg staat, want de dropdown om tickets actief te zetten, staat ver naar rechts!!!
OPGELET: kanalen niet kopiëren, want anders krijg je het zaalplan mee, en dat kun je achteraf niet wijzigen...
Dus bij toevoeging kanaal:
Gebruik een zaalplan? Ja
Vervolgens: Voorstelling: Nieuwe voorstelling

VERDER BIJ ELK KANAAL: rode bollen invullen
DETAILS
- start / eind verkoop
- link
LINK ZAALPLAN-CATEGORIEËN
- kies toegangsticket
TICKETBESCHIKBAARHEID
- toegangsticket van die dag op actief zetten
en verder:
TICKET INFO
- firstname/lastname: allebei actief op Neen zetten
GEAVANCEERD… ZAALPLAN
- Restricties voor zaalplan: GEEN GESELECTEERD

Servicekost

achteraf:
 • selecteer bovenaan uw evenement
 • kies links PRODUCTEN > Tickets
 • klik rechts naast het tickettype op het potloodje om het tickettype te bewerken
 • klik bovenaan op PRIJS
 • voeg de service kost toe
kan eigenlijk al bij creatie:
 • selecteer bovenaan uw evenement
 • kies links PRODUCTEN > Tickets
 • klik bovenaan op + Ticket toevoegen
 • vul alle vereiste velden in, inclusief het veld Service kost
Als je wil dat de prijs op het zaalplan getoond wordt zonder servicekost, en die kost pas apart verschijnt bij betaling, moet je nog een instelling wijzigen bij het kanaal:
 • selecteer bovenaan uw evenement
 • klik op de link van een kanaal
 • klik bovenaan op GEAVANCEERD… > EXPERT INSTELLINGEN
 • tot slot, bij Toon prijzen: Toon prijzen & servicekost apart

Annuleren

 • Evenement kiezen
 • links Bestellingen
 • filteren
 • bewerken
 • Annuleer bestelling

Stoelen/Tafels blokkeren/markeren als (niet) te koop

 • Evenement kiezen
 • links CONFIGURATIE > Instellingen > Voorstellingen
 • klik op de knop BEHEER VOORSTELLING naast de voorstelling waarvoor je plaatsen wil voorbehouden
 • klik de (groene, nog beschikbare) plaatsen aan die je wil voorbehouden
 • klik op de blauwe knop bovenaan rechts "Bewaren"

Achteraf - uitbetaling aanvragen

ADMINISTRATIE > Uitbetalingen: klikken op de knop 'Uitbetaling aanvragen'.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 08 May 2023 - 04:32.