Log inRegister
You are here: Boossy » OpenDoek » TickoWeb

Tickoweb

Hier wat snelle notities bij het gebruik van de adminmodule Tickoweb. De client-kant is heel gebruiksvriendelijk, maar de adminmodule bevat heel wat toeters en bellen.

Het menu, steeds bereikbaar via het hamburgermenu bovenaan (), ziet er anders als je bovenaan nog geen (organisatiemenu) of wel al een evenement (evenementenmenu) hebt gekozen!

Terugkeren van een een gekozen evenement naar een niet-gekozen evenement doe je door op het organisation-icoon () te klikken.

14 12/11 - zaalplan doorgegeven

Zaalplannen (org-menu)

Dupliceer een nieuw plan voor elke dag dat je het nodig hebt. Reserveer je anders een plaats op dag x, dan is die plaats ook bezet op dag x+1!

19&20 28/11 - Niet alle velden zijn correct ingevuld. Gelieve ze te corrigeren vooraleer verder te gaan. - Skin naam staat rood

Kanalen creëren (event-menu)

Skins

Nadat je een evenement gecreëerd hebt, moet je (verkoop)-kanalen creëren. Eén van de instellingen daar is Skin naam. Ik ging ervan uit dat daar een dropdown moest staan met beschikbare skins, maar dat is niet zo. Je vult gewoon de gewenste naam in, zoals de hint aangeeft (Geef uw skin een naam), bv. de naam van je evenement.

Na creatie van het kanaal, vind je wel een dropdown in het Kanaal > Geavanceerd… > Expert instellingen.

De skins zelf vind je in het organisatiemenu.

Daar kun je trouwens (in de andere richting dan) aangeven voor welk(e) evenement(en) de skin beschikbaar is: via het potloodje, en dan Alle, of het evenement van waaruit je de skin hebt gecreëerd.

Een skin Kwamarant zou dus zinvol zijn!

Ticket# 783251

Ticket# 783251

39-49 4/12 - koppeling ticket-kanaal

Gelieve geen lege plaatsen open te laten


50-52 7/12

54-56 12/12

Bevestiginsmail bevat nu niveau x, rij y ipv tafel x, stoel y

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 18 Nov 2022 - 00:41.