Log inRegister
You are here: Boossy » WebSites » 1-07-Boossy » SecureShell

Secure shell toegang

Ik heb niet genoteerd hoe ik de public/private keys heb gecreëerd, maar documenteer nu omdat ik de toegang op een bepaald moment niet meer lukte, en wel omdat ik de Private key had verhuisd.

Eerst de mailhistoriek met HostingSquad.

SSH Keys toevoegen

De SSH toegang voor uw account is ingeschakeld en u kunt in DirectAdmin onder SSH Keys de keys toevoegen. De ip-adressen zoals omschreven bij de bestelling hebben toegang tot SSH.
 • Advanced Features > SSH Keys
 • zie geïnstalleerde keys onder de tab Authorized Keys: één per geauthoriseerd IP-adres

Verbinden met SSH

Om verbinding te maken met SSH moet u in DirectAdmin onder SSH Keys de public key welke u op uw pc moet aanmaken invullen. Vervolgens kunt u verbinden met SSH naar de … op poort ….

Ik heb drie tools die ik gebruik met SSH, afhankelijk van het doel.

Locatie van de private key:

PuTTY

 • laad de sessie
 • kies vervolgens links de categorie SSH > Auth
 • Bij de Authentication parameters 'blader' je naar de locatie van de Private key file for authentication
 • keer dan terug naar Session en Save de sessie

WinSCP

 • in het Login-scherm, kies je 'site' en klik rechts bij Session op Edit
 • klik dan op Advanced...
 • klik aan de linkerkant onder SSH op Authentication
 • bij de sectie Authentication parameters 'blader' je naar de locatie van de Private key file
 • OK & Save

Bitvise SSH Client

Hier was de login-configuratie blijkbaar verdwenen, maar niet de key…
 • Login-tab:
  • Server: Host & Port invullen
  • Authentication: Username invullen
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 07 May 2023 - 09:49.