Log inRegister

Ticketing - Reservaties - Betalingen

Zie artikel in Open Doek Magazine: https://www.opendoek.be/magazine/2019-nr-4-therapie/aan-de-deur-telefonisch-online

Callcenter

Eigen ticketsysteem

Je koopt bv. een ticketplatform bij Tickera¹ en betaalt eenmalig de kostprijs. Daarop kan je een betaalplatform aansluiten en zo je eigen tickets verkopen.
 • reservatiebevestiging
 • betalingsopdracht
 • betalingsherinnering
 • verwelkomingsmail (dag vd voorstelling)
¹WordPress event ticketing system

In zee met grote speler

 • Eventbrite
  • + reserveren
  • + betalen (Bancontact)
  • + zitplaats kiezen
  • — relatief hoge kostprijs: % op ieder verkocht ticket
 • Rood Fluweel
 • Ticketmaster
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback