Log inRegister

Ticketing - Reservaties - Betalingen

Zie artikel in Open Doek Magazine: https://www.opendoek.be/magazine/2019-nr-4-therapie/aan-de-deur-telefonisch-online

Callcenter

Eigen ticketsysteem

Je koopt bv. een ticketplatform bij Tickera¹ en betaalt eenmalig de kostprijs. Daarop kan je een betaalplatform aansluiten en zo je eigen tickets verkopen.
 • reservatiebevestiging
 • betalingsopdracht
 • betalingsherinnering
 • verwelkomingsmail (dag vd voorstelling)
¹WordPress event ticketing system

In zee met grote speler

 • Eventbrite
  • + reserveren
  • + betalen (Bancontact)
  • + zitplaats kiezen
  • — relatief hoge kostprijs: % op ieder verkocht ticket
 • Rood Fluweel
 • Ticketmaster
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 02 Feb 2024 - 12:50.