Log inRegister
You are here: Boossy » Netware » MijnThuisnetwerk

WiFi optimaliseren

OPGELET: instellingen zowel toepassen op modem/access point als bij de instellingen van de netwerkkaart op laptop/tablet/...

Kanaalbreedte: van 20 naar 40 MHz verhogen cancel

dwz: dubbele breedte: neemt bv. kanaal 6 en kanaal 10 samen (zichtbaar in inSSIDer)
  • inSSIDer: link score stijgt van 48 naar 56
  • MAAR: speedtest.net: downloadsnelheid daalt van 13/14 naar 10Mbps

Wifi-standaard: kies uitsluitend de hoogst mogelijke accept

Maar: mijn Dell kan geen n aan, dus:
  • Telenet-modem: 802.11g
  • TP-Link: 802.11bg (ipv bgn), apart is niet mogelijk
Resultaat:
  • inSSIDer: link score stijgt van 48 naar 52
  • speedtest.net: downloadsnelheid stijgt van 13/14 naar 15Mbps
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 02 Mar 2024 - 03:23.