Log inRegister
You are here: Boossy » Netware » MijnTelenet

Mijn Telenet

Toestellen

MAC-adres IP-adres toestel
  192.168.25.149 Corelli (LG)
  192.168.25.156 Pergolesi (Dell)
  192.168.25.157 Cazzati (Z3C)
  192.168.25.163 Offenbach (XA2)
  192.168.25.184 Powerline
  192.168.25.205 Gounod (Ms)
  192.168.25.226 Franz Tunder
  192.168.25.240 Wifi Powerline

Mails die onterecht in Spam terechtkomen

Datum Actie Resultaat
26/11/2020 De betreffende adressen toegevoegd aan Contacten komt nog steeds in Spam terecht
28/11/2020 Regel '!NoSpam' gemaakt:
Als aan 'willekeurige' volgende voorwaardenis voldaan:
'Van' 'komt extact overeen met' 'e-mailadres'
Voer de volgende handelingen uit: 'In Inbox bewaren'
 
01/12/2020 Intussen mails ontvangen van Immoweb en Iris, maar Delhaize SuperPlus blijft in de Spam terechtkomen - maar ja, die sturen dan ook mails met een subject die begint met een emoji…  
21/01/2021 Ik heb de indruk dat alles nu goed ontvangen wordt - spams in de spam-map en echte mails in de inbox!  

Afzender E-mailadres tick
123-webhost sales@123-webhost.net  
Delhaize SuperPlus hello@em.delhaize.be cross
Doccle community@doccle.be nieuw sinds 15/12/'20
GLS noreply@gls-group.eu  
Google no-reply@accounts.google.com no-reply@google.com blijkt wel goed te zijn (16/12/'20)
Hallmark postbode@mail.hallmark.eu  
Hoplr POL-plein notification@hoplr.com cross
Immovlan.be info@vlanmail.be cross
Immoweb noreply@immoweb.be 01/12/2020, maar ook cross (mails die wel en mails die niet in de spam terechtkomen)
Iris support@cottonballlights.com 30/11/2020
Realo noreply@realomail.com  
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 09 Jun 2022 - 09:08.