Log inRegister
You are here: Boossy » Software » SwImageTools » ImageConversion

Epson WF-7610D

Als je scant vanaf de printer zelf en PDF kiest, worden de letters herkend (Adobe Acrobat Reader zegt bij het openen van een gescan bestand "Er is een fontpakket vereist …). Onlineocr.net werkt dan goed als OCR-tool.

PDF2TXT

In the old days

MyMorph (PDF => TIFF)

http://docmorph.nlm.nih.gov/docmorph/

But for some time, it doesn't work anymore and only shows "Down for maintenance":

Nowadays

Text based PDF's (PDF => TIFF)

http://www.pdfaid.com/pdf-to-tiff.aspx

limitations: max. file size 20 MB
 • Compression type: choose LZW or AdobeFlate???
 • DPI: 300

Image based PDF's (PDF => DOCX)

http://www.onlineocr.net

limitations: 25 pages/e-mail address

PDF2PNG

pdf2png

http://pdf2png.com
 • kleurgetrouw aan de pdf plus
 • scherp beeld plus
 • toch voldoende gecomprimeerd plus
 • ondersteunt geen transparantie minus

Convertio

https://convertio.co/nl/pdf-png/
 • ondersteunt transparantie plus
 • lichtere kleuren dan op de originele pdf minus

Screenshot

Wil je een screenshot omzetten naar tekst, dan kan dat via bv. volgende online tool:

http://www.structurise.com/screenshot-ocr/

Rotate PDF by free angle

 • go to pdfescape.com
 • upload your pdf
 • click on the Page tab
 • choose More
 • click on Deskew
 • then rotate your page by drawing a line underneath a supposedly horizontal paragraph

Split PDF

Merge PDF

 • PDF24 >
 • Bestand-instrumenten >
 • +-icoontje bovenaan links: selecteer te samen te voegen bestanden
 • Samenvoegen…
 • Kies een profiel: Goede kwaliteit
 • standaard wordt het samengevoegde bestand opgeslagen in de map waarin de oorspronkelijke pdf'en staan
 • de bestandsnaam is de mapnaam.pdf

General

A general site where you can convert all kinds of documents to other formats, is this one: https://www.online-convert.com/

PDF size and resolution

For an A4 page, go for the following settings if you need to print the page:

A4 at 300 dpi = 2480 x 3508 px print resolution (or 595 x 842 px screen resolution)

How do you get a PDF that's not too big?
 • scan as jpeg (600 dpi = 4960 x 7016 px, 300 dpi = 2480 x 3508 px)
 • resize 50% if 600 dpi
 • Microsoft Print to PDF (= always 600 x 600)
 • PDF24: Compress/Comprimeren: choose 300DPI, color model and 'Geoptimaliseerd voor web'
Misschien kun je toch PDF24 meteen gebruiken:
 • Bestand-instrumenten
 • kies dan 'Samenvoegen...'
 • vervolgens, na de eerste fase, 'Goede kwaliteit'
PDF24 geeft voor mijn toepassingen in ieder geval betere kwaliteit in een kleiner bestandsformaat dan Bullzip.

PDF verkleinen / Compress PDF

Ik had enkele (oude, vergeelde) zwart-witdocumenten ingescand, in kleur, omdat dat voor de leesbaarheid duidelijk beter was, maar had dan enorm grote PDF-bestanden.

Ik heb die online verkleind/gecomprimeerd via PDF24 Tools: Ik heb het niet in de offline tool gedaan, daar kun je ook nog Web optimized aanvinken - geen idee welke invloed dat precies heeft op het resultaat.

In PDF24 Creator: choose Compress PDF
 • wijzig dan Color model in GRAY
 • vink Web optimized aan
In ieder geval, bij de in kleur ingescande PDF's ging één document van 133 MB naar 12 MB, terwijl de leesbaarheid goed bleef.

Decode Base64 images to SVG


tags

merge
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 08 May 2023 - 04:37.