Log inRegister

Sony Xperia X Compact - Android 7.0

Bij de overstap van mijn Xperia Z3 Compact naar mijn Xperia X Compact waren er twee zaken die me stoorden:
 • het ontbreken van een T9-keyboard
 • het ontbreken van de mooie weer-widget

T9 keyboard

 • Download Xperia keyboard: http://www.apkmirror.com/apk/sony-mobile-communications/xperia-keyboard/ (op ogenblik van schrijven versie 8.0.A.0.110 van 8 mei 2017)
 • Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging: Onbekende bronnen inschakelen
 • Installeer Xperia keyboard
 • Instellingen > Talen en invoer: Xperia-toetsenbord: Staand toetsen bord: Toetsenblok (=T9)
 • Typ een nieuw SMS-bericht: klik op het toetsenbord-icoontje onderaan rechts en kies Xperia-toetsenbord
 • Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging: Onbekende bronnen weer uitschakelen

Weer-widget

Contactpersonen synchroniseren met Outlook.com

versie: Android 7.0 (Apps > Instellingen > Over de telefoon)

Instellingen > Accounts en synchronisatie: Account toevoegen: Exchange ActiveSync

Internet (Mobiele data) handmatig instellen

versie: Android 7.0 (Apps > Instellingen > Over de telefoon)
 • kies Apps > Instellingen > Meer
 • tik dan op de laatste optie: "Internetinstellingen" (Instellingen downloaden voor internet en MMS)
 • tik vervolgens op de voorlaatste optie: "Mobiele netwerken" > "Namen toegangspunten"
 • vink "Mobistar internet (mworld.be) aan
That's it!
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 05 Jun 2023 - 22:46.