Log inRegister
You are here: Boossy » Hardware » HwNamingConventions

Naming conventions

http://www.componisten.net/
DEVICE DELL Studio XPS 1647Sort MARANTZ M-CR610 MICROSOFT SURFACE 3Sort SONY XPERIA XA2
DATE OF PURCHASE (1st owner)
2010.08.10

2014.10.29
2016.04.06
2019.07.02
DATE OF PURCHASE 2018.07.26
SYSTEM NAME DELL MARANTZ MICROSOFT SONY
ALTERNATIVE SYSTEM NAME Pergolesi Franz Tunder Gounod Offenbach
WAAROM 1710-1736 1614-1667 1818-1893 1819-1880

²Rename your Android device

Marantz M-CR610

zie: http://manuals.marantz.com/MCR611/EU/NL/BIAJSYtowwunou.php
 • Instellingen > Netwerk > Friendly Name
 • "Anders" > Franz Tunder

Microsoft account - apparaten

https://account.microsoft.com/devices/

In te stellen op je smartphone zelf.

Xperia Z3 Compact

 • Instellingen > Wi-Fi
 • > Instellingen: Wi-Fi Direct
 • > Naam van apparaat wijzigen
 • <Nieuwe naam> invoeren en op OK klikken

Xperia XA2

Bovenstaande werkte niet voor de Xperia XA2:
 • ten eerste zou het moeten volstaan om een willekeurige Microsoft-app te hebben op je Android-smartphone, om deze ook te zien als apparaat in je Microsoft-account (https://account.microsoft.com/devices/) - met de Xperia XA2 moest ik de Your Phone-app installeren, Outlook en/of OneDrive volstonden niet
 • ten tweede werd de smartphone dan herkend als Xperia XA2, ook nadat ik de naam van het toestel had gewijzigd bij Wi-Fi Direct en bij "Over de telefoon"
Ik heb de naam dan ook nog gewijzigd bij:
 • Bluetooth
 • WiFi hotspot
 • in Windows Explorer (na installatie vd Xperia Companion software)
Daarna:
 • Your Phone-app verwijderd vd smartphone
 • phone verwijderd uit de Your Phone-app op PC
 • USB-kabel losgemaakt vd de smartphone
 • Your Phone-app weer geïnstalleerd op de smartphone => OK nu

Google Play - apparaten

https://play.google.com/settings
 • klik op de knop Bewerken naast je apparaat
 • geef een nieuwe "bijnaam" aan je apparaat
 • klik op Bijwerken

 • 1603: Publicatie van het Vierde Boek Madrigalen van Claudio Monteverdi
 • 1618: Giulio Caccini (Rome, ca. 1545-1551[1] – Florence, 10 december 1618)

 • 1819: geboortejaar Jacques Offenbach

Archived devices

DEVICE ASUS VivoTab SmartSort SONY XPERIA Z3 CompactSort
DATE OF PURCHASE (1st owner)
2013.05.10

2016.07.26
DATE OF PURCHASE
SYSTEM NAME ASUS SONY
ALTERNATIVE SYSTEM NAME Corelli Cazzati²
WAAROM 1653-1713 1616–1678
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 15 May 2023 - 22:25.