Log inRegister

Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop set

aankoop: 20/07/'16

Issues

10/04/'20 - random gedrag muis

Op vrijdag 10/04/'20 begint de muis zich raar te gedragen, alsof er willekeurige dingen gebeuren als ik ze gewoon maar beweeg.

Na een tijdje kom ik erachter dat het willekeurige gedrag eigenlijk een teruggaan is naar de vorige pagina in de browser (Browser Back).

Na een beetje gegoogle vind ik dat dat de standaard actie is van de knop aan de linkerkant van de muis (die ik nooit gebruik), en dat deze in het Microsoft Mouse and Keyboard Center kan worden uitgeschakeld. Dat had ik niet geïnstalleerd, maar na installatie blijkt dat inderdaad zo te zijn:
  • Left side button:
    • Browser Back (default) ► Disable this button
Dat gaat een tijdje goed, maar na verloop van tijd gaat mijn laptop toch niet meer in slaapstand, omdat hij blijkbaar toch nog steeds signalen ontvangt van de muis.

26/05/'20 - aankoop nieuwe Sculpt Ergonomic Mouse

Helaas moet je dan ook een tweede dongle gebruiken - je kunt de nieuwe muis niet met de bestaande dongle van het keyboard laten communiceren.

13/06/'20 - oude muis: twee knoppen uitgeschakeld

Oude muis uit elkaar gehaald en twee knoppen fysiek uitgeschakeld (Windows & Back button): de draden voor de knoppen 'Windows' (zwarte & blauwe draad) & 'Back' (zwarte en rode draad) doorgeknipt.

Daarna is de muis weer gewoon bruikbaar en gaat mijn laptop toch weer in slaapstand.
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 15 May 2023 - 22:25.