Log inRegister
You are here: Boossy » Hardware » HwPrinters » HwEpsonWorkForce-7610

Epson WorkForce WF-7610D

Issues

Papierbron komt niet overeen

De printer print niet, en op de display staat 'Papierbron komt niet overeen', als je verder scrollt, zie je de eigenlijke fout.

OPLOSSING

  • Start > Settings > Devices > Printers & scanners: WF-7612D (WF-7610 Series): Manage
  • Printing preferences
  • en dan in de tab Hoofdgroep, bij Papiertype: Epson Matte ipv Gewoon papier…

OPGELET

  • Het papiertype wordt in Excel (en Word) opgeslagen als documenteigenschap. Het is dus best mogelijk dat de afdrukvoorkeur van de printer op Epson Matte staat, maar dat het Excel-document Normaal Papier heeft!
  • Wijzig dus ook zo nodig het papiertype bij Excel-/Word-documenten en sla deze wijziging op (er wordt niet om gevraagd!)
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 06 Oct 2021 - 12:20.