Log inRegister
You are here: Boossy » FietsderailleurAfstellen
DRAAI MAAR EENS GOED AAN HET ZWARTE PLASTIC SCHROEFJE ACHTERAAN ALS HET TANDWIEL NIET MEER OP HET GROOTSTE OF KLEINSTE TANDWIEL KOMT (3 à 6 kwartslagen naar links)

Vervolgens afstellen via L & H

1 L = om de ketting soepel op het grootste tandwiel te laten lopen
loopt de ketting er aan de spaakkant af, dan naar rechts draaien

Om de ketting vlotter op het grootste tandwiel te krijgen, L naar links draaien

2 H = om de ketting soepel op het kleinste tandwiel te laten lopen
loopt de ketting er aan de buitenkant af, dan naar rechts draaien

Om de ketting vlotter op het kleinste tandwiel te krijgen, H naar links draaien


A1. Afstelling hoogste versnelling (kleinste tandwiel)
rechter schroefje (staat iets lager dan het linker schroefje, in tegenstelling tot wat je op de pdf ziet)
naar links draaien om naar rechts te verplaatsen
naar rechts draaien om naar links te verplaatsen

A2. Afstelling laagste versnelling (grootste tandwiel)
linker schroefje (staat iets hoger dan het rechter schroefje, in tegenstelling tot wat je op de pdf ziet)
naar links draaien om naar links te verplaatsen
naar rechts draaien om naar rechts te verplaatsen

B-spanning afgesteld:
- schakelt directer
- minder kraken, directe overgang van het ene naar het andere tandwiel
Tags

derailleur fiets velo
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 12 Feb 2024 - 01:20.