Log inRegister

Chacon Digitale Timer

Er wordt niets getoond op de display

Als de timer een tijdje niet meer is gebruikt, wordt er niets meer weergegeven op de display. Steek hem een uur in een stopcontact en druk vervolgens op de RESET-toets.

Klok instellen

 • druk lang op SET: de weekdag begint te knipperen
 • stel in met pijl omhoog/omlaag en druk op SET: het uur begint te knipperen
 • stel in met pijl omhoog/omlaag en druk op SET: de minuten beginnen te knipperehn
 • stel in met pijl omhoog/omlaag en druk op SET: de tijd is ingesteld

Zomertijd instellen

 • druk tegelijkertijd op CLOCK en pijl omlaag

Programma instellen

 • druk zo vaak op pijl omhoog tot je op het programma komt dat je wilt wijzigen
 • druk dan op SET: de weekdag(en)* begin(t)(nen) te knipperen
 • ga nu te werk zoals bij het instellen van de klok
*mogelijke weekdaginstellingen:
 • ma di wo do vr za zo
 • ma
 • di
 • wo
 • do
 • vr
 • za
 • zo
 • ma wo vr
 • di do za
 • za zo
 • ma di wo
 • do vr za
 • ma di wo do vr
 • ma di wo do vr za
Opmerking: je kunt ook een programma kiezen waarbij alleen de OFF wordt ingesteld!

12-uursweergave vs. 24-uursweergave
 • druk lang op CLOCK om over te schakelen naar de andere weergave
zomeruur - winteruur
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 30 May 2024 - 22:23.