Log inRegister
You are here: Boossy » BewaarWijzer » BwWoning

Woning

dak

inkom

living

gashaard: onderhoud 06/01/'22 door Chamonix
  • blauwe vlam vlak boven steentjes, oranje erboven = oké
  • gele vlam = niet oké
  • steentjes en korreltjes zijn nog goed
  • als deze moeten vervangen worden, zijn deze verkrijgbaar bij Thienpont in Zwijnaarde

keuken

traphal

slaapkamer

badkamer

bovenkamer

koertje

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback