Log inRegister
You are here: Boossy » BewaarWijzer » BwWoning

Woning

dak

inkom

living

gashaard: onderhoud 06/01/'22 door Chamonix
  • blauwe vlam vlak boven steentjes, oranje erboven = oké
  • gele vlam = niet oké
  • steentjes en korreltjes zijn nog goed
  • als deze moeten vervangen worden, zijn deze verkrijgbaar bij Thienpont in Zwijnaarde

keuken

traphal

slaapkamer

badkamer

bovenkamer

koertje

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 29 May 2024 - 13:37.