Log inRegister
You are here: Boossy » BewaarWijzer

Hoe lang moeten officiële documenten bewaard worden?

Bronnen

 • tot einde bezit
  (andere termijnen)
 • eigendomsakte onroerend goed
 • aankoopfactuur & boorddocumenten auto
 • aankoopbewijzen zaken van grote waarde
 • zwart
 • tot pensioen
  (andere termijnen)
 • jaarlijkse loonfiches werkgever
 • jaarlijkse uittreksels pensioenrekening
 • pensioensparen
 • groepsverzekering
 • zwart
 • levenslang
 • diploma's & professionele certificaten
 • arbeidscontracten
 • notariële akten
 • paars
 • 10 jaar
 • documenten mbt bouw of renovatie woning
 • schadedossiers
 • krediet- & leningsovereenkomst & betalingsbewijzen (vanaf betaling laatste schijf)
 • hypothecaire akte & betalingsbewijs
 • bewijzen kredietovereenkomsten en betalingsbewijzen
 • aankoopborderellen effecten
 • paars • blauw


 • 7 jaar
 • kopie belastingaangifte
 • fiscale attesten
 • aanslagbiljetten en betalingsbewijzen belastingen & taksen
 • groen
 • 5 jaar
 • documenten mbt huur woonst (of garage)
 • betalingsbewijzen nutsvoorzieningen (elektriciteit - gas - water)
 • bankdocumenten & rekeninguittreksels
 • abonnementen kranten & tijdschriften
 • nutsvoorzieningen & verbruikskosten
 • rood
 • 3 jaar
 • contracten, polissen en betalingsbewijzen van (gewone) verzekeringspremies
  (vanaf einddatum polis)
 • kopie van opzegging verzekeringsovereenkomst
 • geel
 • 2 jaar
 • facturen en/of garantiebewijzen elektrische toestellen en meubels
 • facturen reisbureau
 • betalingsbewijzen medische kosten & ziekenhuisfacturen
 • geel
 • 1 jaar
 • ontslagbrief
 • jaarlijks overzicht groepsverzekering werkgever
 • bewijs verwarmingsinstallateur schoorsteen- & ketelreiniging
  (verbrandingsattest & reinigingsattest - onderhoud gaswandketel)
 • geel
 • 6 maand
 • betalingsbewijzen hotel en restaurant
 • geel
 • 1 maand
 • oproepingsbrief verkiezingen
 • kasticket winkel
 • geel
01. Inkomsten
02. Toeslagen en Overige Inkomsten
03. Woning
04. Energie en Water
05. Belastingen
06. Lokale lasten
07. Zorg
08. Verzekeringen (3j - geel)
09. Kinderopvang en Onderwijs
10. Vervoer
11. Abonnementen, Internet, TV, Telefoon en contributies
12. Betalen, Sparen en Beleggen
13. Lenen
14. Pensioenopbouw
15. Garantiebewijzen en handleidingen

tags

attest onderhoud
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 08 May 2023 - 04:54.