Log inRegister

Audio opnames

Opnames maken in AUDACITY (helderder klankresultaat dan Free Audio Editor)
- Afspeelvolume tussen de 50 en de 72 (laatste opname van Händel Coronation Anthems bv. op 63) - kijk naar de pieken bij opname
- Opnamevolume op 100%

Bestand in native formaat van Audacity exporteren (Bestand > Exporteren) naar wav.

In OPEN FREE AUDIO EDITOR verknippen, zich baserend op de duur van de tracks vermeld op de cd-hoes.

Open Free Audio Editor
Klik op 'New Recording' & dan op 'OK'
Klik op 'Windows mixer'
Schakel met de rechtermuisknop Microphone / Line In (& Microphone Array) uit.
Als ze verdwijnen kun je met de rechtermuisknop aangeven 'Uitgeschakelde apparaten weergeven'.
(Bekijk van de nu geactiveerde Rec. Playback de Eigenschappen.)
(IS NIET VAN BELANG VOOR EEN OPNAME - Klik op het tabblad Niveaus en zorg dat die op 50 staat.)
Sluit het 'Eigenschappen'-venster en klik op de tab 'Afspelen'.
Speakers / Headphones is normaal actief. Vraag er de eigenschappen van op.
Klik op het tabje 'Niveaus'. Zorg dat hier een waarde staat die ervoor zorgt dat de opname niet te luid is (meestal tussen 50 & 65) en klik op de knop 'Balans'. Zorg dat alles hier ook op dezelfde waarde staat.
Sluit nu alle vensters van de Windows Mixer.

Normaal moet je nu een opname kunnen maken.

Tags

audio opname opnames record recording recordings
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 13 Feb 2024 - 11:15.