Log inRegister

www.kunststudio-livingart.be - Drupal 7

Ten laatste 9 december, of 14 december 9 uur

www.kunststudio-livingart.be

Ontwerp

Lokale installatie

Editor en Users

Personen > Gebruiker toevoegen resulteerde in de volgende fout:

het bestand kon niet worden aangemaakt

Ik heb dan bij "Instellingen" > MEDIA > Bestandssysteem: "Tijdelijke map" de locatie gewijzigd van "C:\Users\3WOENS~1\AppData\Local\Temp" in "C:\temp

Structuur

Inhoud

Blokken

Thema

Betalend: Eventus van DrupalExp

Voorlopig, gratis:

Contact & Poll

Modules

Commerce: price-component

Commerce (contrib): commerce currency settings

Datum/Tijd

Flickr

Localization update

Views (Overzichten)

Regels (Rules)

Velden

Address Field

Field collection

Werkt, maar alles verschijnt onder elkaar en als de labels aanstaan, ziet de layout er niet uit.

Alternatieven (gevonden op drupal.stackexchange.com)?

Webform

Publiceren

Indienen

******************************************************************************

Inspiratie & sources

 • uitinvlaanderen.be

 • single on/off checkbox: niet de aanbevolen oplossing volgen, maar zoeken naar "Try boolean":
  Add a new field:
  Type: boolean (Nl.: binair)
  Widget: Single on/off checkbox (Enkel aan/uit-keuzevakje)
  Label: "Reservatie"
  Check required (ik heb het niet required gemaakt!)
  Help text: /
  Check Use field label instead of the "On value" as label: ook niet toegepast

Thema

kleuren
  RGB HEX HSV
wit rgb(255, 255, 255) #FFFFFF 0, 0, 100
bordeaux rgb(116, 49, 52) #743134 357, 57, 45
grijs rgb(106, 111, 109) #6A6F6D 155, 4, 43

Structuur

Slideshow

Issues

(1) Op een gegeven moment was na de installatie van een module de beheerbalk verdwenen.

Als je dan naar http://your-drupal-site/admin/modules gaat, kun je de balk weer activeren.

Bleek dat er nog een heleboel andere modules ook uitgeschakeld waren. Bizar!!!

Ook de taal stond weer in het Engels.

En de link "Nieuwe module installeren" was verdwenen.

Na het activeren van de nodige modules (afgekeken van elders) en een paar keer herstarten van de usbw kwam alles toch terug. Beetje creepy toch.

(2) Bij het activeren van de Date-module kreeg ik: Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in F:\OneDrive\Drupal\Mijn eindwerk (kunststudio-livingart.be)\kunststudio-living-art\root\includes\database\database.inc on line 2171

Aangezien alles al de hele tijd zo traag ging, heb ik dan maar de overstap naar WAMP gedaan.

Field collection

Gaf fout: Warning: array_filter() expects parameter 1 to be array, string given in field_collection_item_is_empty()

Oplossing:

The issue is in field_collection.module:591….
$all_boolean = $instances && !(bool) array_filter('_field_collection_field_is_not_boolean');
Should actually be:
$all_boolean = $instances && !(bool) array_filter($instances, '_field_collection_field_is_not_boolean');

-- %USERSIG{TWikiAdminUser - 2015-06-19}%
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 26 May 2024 - 04:45.