Log inRegister
You are here: Boossy » WebDesign » WdWebsites » 2-11-VoxMagoJ15

voxmago.be op localhost (WampServer)

500: .htaccess

If your Joomla 1.5 project doesn't work on your local Windows WampServer environment and you get a 500 error, remove the .htaccess file.

404: index.html

If your Joomla 1.5 project doesn't work on your local Windows WampServer environment and you get a 404 error, you can do two things:
 • either add index.html to the url
 • or modify the order in which index files are called:
ORIGINAL (index.php first):

<IfModule dir_module>
 DirectoryIndex index.php index.php3 index.html index.htm
</IfModule>

MODIFIED (index.html first):

<IfModule dir_module>
 DirectoryIndex index.html index.php index.php3 index.htm
</IfModule>

Editor

De editor in de administrator-view is beter dan de editor in de standaard view, die soms script-gerelateerde zaken verwijdert (!). Kijk hoe je de editor van de administrator ook voor de gewone view kunt gebruiken.

Banner

Als je iets wil "annonceren", kun je in de topbanner iets toevoegen, dat doe je via een gecustomizede index.php in de templates-directory

Tickets

Nu

 • Tickets: PHPJabbers Event Booking Calendar events32 gebruiken:
  - datum en uur van-tot
  - naam vh event
  - aantal beschikbare tickets
  - afbeelding (momenteel per dag, voor de herkenbaarheid)
  - NIET VERGETEN het tabje Bevestiging aan te klikken om de bevestigingsmail in te vullen, anders gaan er geen mails uit!!!

Vroeger

wufoo-formulier dat mail verstuurt naar info-adres.

Info-adres wordt via DirectAdmin forwarder doorgestuurd naar gmail-adres.

Nog toe te voegen geluidsfragmenten

25 & 26 april 2013: lustrumconcert
 • 9: My heart is inditing: 1:55-2:40
 • 14: Christe eleison: 0:00-0:50
 • 25: Hosanna: 0:00-0:50
28 & 29 maart 2014: Heinichen & Bach
 • 2: Kyrie: 0:00-0:30 en fade out
 • 8: Credo: 0:00-0:30 en fade out
 • 30: Gloria Patri: 1:32-2:47

2016: groot project vervangen door klein project

 • sponsors aanpassen:
  • op intro-pagina (v)
  • sponsors-pagina (v)
 • klein project als eerste pagina zetten na intro-pagina (v)
 • tekst toegevoegd aan pagina over klein project
 • Concerten: wijzig titel "Concertagenda" in "Concertagenda 2016" (v)
 • Tickets: prijzen & datums aanpassen (v)
 • Wufoo: export van tickets, contact & shop (v)
 • programmatie na 3&4 juni???

Slideshow

Probeersel met sembedder.com:
 • binaries van sembedder gekopieerd in /gallery
 • in /albums een .html-bestand gemaakt dat gebruikmaakt van de sembedder-binaries
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 01 Jun 2024 - 07:00.