Log inRegister
You are here: Boossy » WebSites » 1-07-BoossyDirectAdmin

Yssoob.1-07-BoossyDirectAdminEnhanced

Voor alle settings, zowel bij 123-webhost als bij HostingSquad, zie Yssoob.1-07-BoossyDirectAdmin

Hosting verhuizen

1 AUTORISATIECODE DOMEINNAAM OPVRAGEN

Bij 123-webhost krijg je de indruk dat de autorisatiecode op het scherm moet verschijnen, maar zowel bij 123-webhost als bij DNS Belgium wordt er gewoon een e-mail verstuurd met daarin de code.

2 SSH-toegang

Zie: https://www.hostingsquad.nl/helpdesk-webhosting/hoe-kan-ik-ssh-toegang-krijgen/
 • werk: http://www.mijnip.nl/
 • thuis: https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/
  • Internet
  • Je thuisnetwerk
  • Klik op Modem details
  • Vervolgens op Geavanceerde instellingen
  • Bij WAN-configuratie kun je nu je extern IP-adres aflezen
 • private & public keys:
  • artemis: C:\Users\<usr>.<DOMAIN>\AppData\Roaming\SSH\UserKeys
  • pergolesi:

Verschillen bij HostingSquad

 • DirectAdmin algemeen
  • alleen in het Site Summary / Statistics / Logs: Language: alleen en is beschikbaar
  • heeft extra item 'Support Center' bij 'Your Account'
  • geen 'catch all e-mail' bij 'E-Mail Management'
  • 'Advanced Features' bevat 'Server Information', 'Login Keys' (?) & 'Resource usage', maar ontbeert 'SMTP Statistieken' & 'Hotlink Protectie'
  • 'Advanced Features' bevat ook 'Select PHP version' ipv bij 'Uw Account' > 'Domeinsetup'
 • DirectAdmin specifiek
  • Nieuw e-mailaccount aanmaken: mogelijkheid om verzendlimiet in te stellen (standaard 200 mails/dag, maar 0 betekent onbeperkt!) - ik laat alles default staan: mailbox max. 50 MB, verzendlimiet 200/dag
tags

autorisatiecode - transfercode - verhuiscode - DirectAdmin
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 05 Jun 2023 - 21:25.