Log inRegister
You are here: Boossy » WebSites » 1-07-Boossy

boossy.be

Substraat voor nieuwe webvijvers.

Zie ook CgiBin voor apps/tools daar.

DirectAdmin

Uw Account

Domeinsetup

 • click boossy.be
 • CGI-toegang & PHP-toegang aanvinken
 • PHP-versie kiezen

Wijzig wachtwoord

Inloggeschiedenis

DNS-beheer

Geïnstalleerde Perl-modules

Backups

Accountinstellingen / Statistieken / Logs

FTP-beheer

Subdomein-beheer

MySQL -beheer

Beveiligde mappen

Bestandenbeheer

E-mail Beheer

POP/IMAP email-accounts

Catch all-email

Email-forwarders

Autoresponders

Vakantieberichten

Spamassassin instellingen

Mailinglijsten

Spamfilters

Webmail: Squirrelmail

Webmail: Roundcube

MX records

Geavanceerd

SSL certificaten

Cronjobs

Mime types

Apache handlers

Installatron Script Installer

Eigen foutpagina's

phpMyAdmin

Site redirects

Domeinpointers

SMTP Statistieken

Free Disk Space

.../backup/media/js/datepicker/locales/bootstrap-datepicker.??.js
.../events32/app/web/upload/tickets/barcodes/???.png
.../events32/app/web/upload/tickets/pdfs/???.pdf
.../events32/app/web/upload/tickets/???.png
.../events32/core/framework/libs/pj/img/flags/??.png
.../events32/app/config/updates
.../events32/app/plugins/pjLocale/config/updates
.../wiki/pub/System/JQMomentContrib/lang
.../wiki/pub/System/JQueryPlugin/plugins/ui/i18n
.../wiki/lib/CPAN/lib/Date/Manip/Lang
.../wiki/pub/System/JQMomentContrib/lang
.../tickets221/app/config/updates

edu

Opigno 2.0-probeersel

install

Choose language / Taal selecteren

 • Nederlands

Vereisten controleren

 • UPLOAD SIZE SETTINGS
  PHP max upload size should be set appropriately so you are able to upload H5Ps and other media.

 • PHP OPCODE CACHING
  Niet ingeschakeld
  PHP OPcode caching kan de prestaties van de site aanzienlijk verbeteren. Het is sterk aanbevolen om OPcache te installeren op de server.

Doorgaans moet je daarvoor de php.ini wijzigen, maar die heb je als gebruiker op een hosted omgeving doorgaans niet. Toch kan het.

Richtlijnen opgevolgd van hier: https://www.hostingsquad.nl/helpdesk-handleidingen/php-optimaal-instellen-voor-wordpress/
 • DirectAdmin: Extra Features > Select PHP version
 • Extensions: opcache (& redis) aangevinkt
 • Options: upload_max_filesize verhoogd van 2M naar 8M (& post_max_size verhoogd van 8M naar 32M)

Database instellen

Website installeren

Website instellen

 • Please configure the LRS connection in the settings page.

post-install

 • HTTP 500 error
 • eerst error logging aangezet in index.php: zie 0-AkeebaSoloAndSiteUpdates
 • dan volgende fouten gezien:

 • Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ~/profiles/opigno_lms/modules/contrib/h5p/vendor/h5p/h5p-core/h5p.classes.php on line 2747
  • - $key = substr_replace($key, strtoupper($key{$next + 1}), $next, 2);
  • + $key = substr_replace($key, strtoupper($key[$next + 1]), $next, 2);
  • vermoedelijk te wijten aan PHP 7.4 (niet getest met oudere PHP)

 • Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in ~/profiles/opigno_lms/modules/contrib/h5p/vendor/h5p/h5p-core/h5p-development.class.php on line 70
  • - if ($contents[$i]{0} = '.') {
  • + if ($contents[$i][0] = '.') {
  • vermoedelijk te wijten aan PHP 7.4 (niet getest met oudere PHP)

 • Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in ~/core/lib/Drupal/Core/Extension/Discovery/RecursiveExtensionFilterIterator.php on line 137
  • DirectAdmin: Extra Features > Select PHP version: Options
  • de waarde voor max_execution_time verhoogd van 30 naar 120
  • refresh OK
  • achteraf weer teruggezet naar 30

Daarna wel klap!

events32

PHPJabbers Event Booking Calendar v3.2

fileman

Zie CgiBin

filerun (Self-Hosted File Sync and Sharing)

 • cloudopslag à la OneDrive
 • geen toegang tot de rest van de hosting => wel toegang tot de rest van de hosting:
  • Control Panel
  • Admin > Users: double-click the user
  • click on the Permissions tab
  • change the Home folder Path!
 • drag&drop files toevoegen
 • wellicht goed voor filesharing zonder dat iemand een GoogleDrive /OneDrive account nodig heeft
 • standaard instellen op gedetailleerde weergave:
  • Control Panel
  • Configuration > Interface > Options
  • Default display mode: Detailed list

itam

kodexplorer (web document management system)

 • desktop: web based OS…
 • explorer: geen toegang tot de rest van de hosting => wel toegang tot de rest van de hosting
 • editor: wel toegang tot de rest van de hosting
  • editor met kleurencodering

koor

dokeos…

luxcal

Free web calender: https://www.luxsoft.eu/

sembedder

Self-hosted versie van FlickrEmbed.com. Sembedder zelf bestaat niet meer. Lees de hele soap hier: http://wiki.boossy.be/bin/view/Boossy/3-13-KwamarantJ3x-JsOnePageV1#FlickrEmbed.com

tickets221

PHPJabbers Ticket Booking v2.2

vmd7

Testversie van de nieuwe site van Vox Mago:

wiki

Wat je nu aan het lezen bent, een wiki of knowledge base opgemaakt in FOSWIKI: http://foswiki.org/

Cloud9

c9 & c9sdk

Nu Cloud9 onderdeel van Amazon geworden is, voel je aan je theewater dat het op een dag betalend wordt. Dan zullen we deze dev-omgeving toch zelf moeten gaan hosten.

Vanaf de root van je PuTTY -prompt:

git clone https://github.com/c9/core.git c9sdk 
cd c9sdk 
scripts/install-sdk.sh

Vergeet overigens de https niet!!!

Zorg dat je in je public_html een projects- of workspace-dir hebt.

De omgeving starten doe je dan als volgt:
 • we gebruiken de executable node van node.js (in /.c9/node/bin/)
 • server.js van de cloud9sdk (in /c9sdk/local/)
 • workspace die je zelf bepaalt, maar ergens onder je webroot (/var/www of public_html) moet staan (/domains/boossy.be/public_html))
$HOME/.c9/node/bin/node $HOME/c9sdk/local/server.js -p <port> -a <user>:<pass> --listen <IP or hostname> -w $HOME/public_html/workspace/<workspace_name>
 • -p … = listen on port …
 • -a = basic authentication (=> what about ssl ???)
 • --listen = listen on IP address … instead of localhost
 • -w = workspace
preferred port for node.js: 3000, 8181 (als 't maar groter is dan 1024, anders heb je root access nodig)

De omgeving is dan in de browser als volgt bereikbaar:

http://<IP or hostname>:<port>
or
http://<IP or hostname>:<port>/ide.html

You are prompted to enter your credentials: these are the <user> & <password> you entered serverside when launching the node server.js command.

If the prompt for user credentials doesn't appear, switch to the other version (with or without ide.html)

Bv.

Vanuit de /c9sdk/local-folder:

~/.c9/node/bin/node server.js -p 8181 -a user:password --listen 178.18.132.4 -w ~/public_html/workspace/test

Of vanuit de /c9sdk-folder:

/home/web00929/.c9/node/bin/node server.js -p 8181 -a user:password --listen 178.18.132.4 -w /home/web00929/domains/boossy.be/public_html/workspace/test

If you want to run your web application, in ide.c9.io, there is an Apache httpd (PHP, HTML) runner, in the self-hosted version, this runner is not available. However, you can use the PHP (built-in web server), which starts on port 8080. So your application is then available on:

http://<IP or hostname>:8080

c9ui & lumen

= gui om c9-omgevingen te starten en te stoppen, gebaseerd op het Lumen-framework: https://github.com/orditeck/c9ui

set host & port

see: https://github.com/orditeck/c9ui/issues/10

IDEA! In the answer, it is suggested to setup a subdomain: c9ui.boossy.be - which I've done.

settings

 • Home user path ($HOME): /home/web00929 (WARNING: misleading hint in the interface)
 • NodeJS full path: /home/web00929/.c9/node/bin/node
 • Cloud9 server.js full path: /home/web00929/c9sdk/server.js
 • Default options: -a <user>:<password> --listen boossy.be
  • --listen = ip address of the server - also requires the -a setting
  • -a = authentication

subdomain

explanation: https://www.siteground.com/kb/how_to_change_my_document_root_folder_using_an_htaccess_file/

.htaccess:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^c9ui.boossy.be$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.c9ui.boossy.be$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !public/
RewriteRule (.*) /public/$1 [L]
AuthGroupFile /dev/null
AuthType Basic
AuthUserFile /home/web00929/domains/boossy.be/.htpasswd/public_html/c9ui/.htpasswd
AuthName "Developers only!"
require valid-user
ErrorDocument 401 "Unauthorized Access"

workflows

 • Name: <My Workflow>
 • Path: /home/web00929/domains/boossy.be/public_html/<workflow>
 • Options: -p <port>

in de praktijk

 • Nadat je een workflow hebt gestart, kun je ernaartoe via boossy.be:port
 • Krijg je geen reactie, refresh dan de pagina
 • Krijg je nog geen reactie, tik dan /ide.html achter bovenstaande url

Sizes

 • wiki: > 200 MB
 • cloud9: > 400 MB
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
This page was cached on 20 Apr 2021 - 11:46.