Log inRegister

Web server redirect & rewrite

General

 • redirect in .htaccess is te verkiezen boven refresh 0 in index.htm(l) header .
 • als je langer dan 0 seconden wilt wachten, kun je uiteraard wel een refresh gebruiken in de index.htm (zie vox mago)

DirectoryIndex order on a shared web server

.htaccess

verschil tss. 301 en 302

 • 301: permanente omleiding
 • 302: tijdelijke omleiding
 • (303: vervangend)

boossy.be

DirectAdmin > Uw Account > Subdomein-beheer (OK)

wiki.boossy.be

DirectAdmin > Geavanceerd > Site redirects (obsolete)

Dit was om de overgang te versoepelen van subdirectory naar subdomain.
Lokaal Path Type Redirect URL
/foswiki 302 http://wiki.boossy.be/bin/view/Boossy/WebHome
/twiki 302 http://wiki.boossy.be/bin/view/Boossy

.htaccess (obsolete)

Dit was om direct op de WebHome van Boossy terecht te komen, en niet op die van het Main web.
Redirect /foswiki http://wiki.boossy.be/bin/view/Boossy/WebHome

Na de overschakeling op short URLs deze doorverwijzing gedaan via de !HomePagePlugin van Foswiki.

Zie FwIssues#Solution

index.htm

<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  ...
  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />
  ...
</head

voxmago.be

.htaccess

empty file

index.shtml

<head>
  ...
  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />
  <meta http-equiv="refresh" content="0;URL=intro.html?v=2018.10.02.13.00" />
  <title>VOX MAGO</title>
</head>

intro.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" SYSTEM "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="nl-nl" lang="nl-nl">
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=UTF-8">
  <meta http-equiv="refresh" content="10;URL=drupal" />
<head>

.../drupal/.htaccess & .../drupal/index.php

default (Drupal) files

kwamarant.be

.htaccess

Redirect 301 /index.php/component/content/featured /
Redirect 301 /index.php?option=com_content&view=featured /
Redirect 301 /index.php/component/search/ /

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://%1/$1 [R=301,L]

Redirects

Bij de zoekresultaten van Google krijg je voor "kwamarant" ook twee geïndenteerde sublinks/sitelinks te zien. Als je daarop klikt, krijg je de site wel te zien, maar de navigatie via de knoppen en het menu mislukt.

Oplossing: .htaccess met permanente redirects.

Rewrites: van www naar niet-www

Vereist omdat de PHPJabbers Event Booking Calendar anders als een grijs vlak wordt weergegeven. Door alle verkeer via de .htaccess af te leiden van www naar niet-www, wordt het probleem verholpen.

index.php

default (Joomla!) file

kunststudio-livingart.be

.htaccess

Redirect 301 /index.php/component/content/featured /

zie kwamarant

index.php

default (Joomla!) file

muzitaal.be

no .htaccess file

index.html

<head>
  ...
  <meta http-equiv="Expires" content="-1" />
  <meta http-equiv="refresh" content="0;URL=drupal/index.php?v=2019.01.14.16.27" />
  <title>MuziTaal</title>
 </head>

.../drupal/.htaccess: rewrites van niet-www naar www

Changes compared to the default .htaccess:

RewriteCond %{HTTP_HOST} .
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
RewriteRule ^ http%{ENV:protossl}://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

RewriteBase /drupal

Op de www-variant werkt het mobiele menu wel, op de niet www-variant niet!

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback