Log inRegister
You are here: Boossy » WebSites » zZz-TheaterStamD7

www.theaterstam.be - Drupal 7

datum actie reden
22/11/2016 error logging uitgeschakeld (Instellingen > Ontwikkeling > Loggen en fouten) migratie van PriorWeb naar Combell
na 03/12/2016 - error logging weer inschakelen
- checken of inschrijven op nieuwsbrief lukt (mail/smtp settings)
- checken of contactformulier werkt (mail/smtp settings)
 
www.theaterstam.be

0 Algemene info

Drupal & PHP-versie

Datum PHPSort Drupal Opmerking
  PHP 5.3.29 Drupal 7.43  
21/07/2017 PHP 5.6.30 Drupal 7.56 en alle modules (behalve FlexSlider)
       

1ste fase: tickets

 • StivaSoft /PHPJabbers Event Booking Calendar
 • 100% gelocaliseerd naar het Nederlands

Vergadering met Nadine & Isabelle

 • speeldata: 18-19 nov., 24-25-26 nov., 1-2-3 dec.
 • URL van de admin-kant doorgeven aan Nadine & Isabelle

Events

 • er zou toch gewerkt worden met maar één tarief (€ 10)
 • OK-PAS evenwel: € 1,5
 • toen was evenwel nog niet duidelijk hoe om te gaan met "totaal aantal tickets" - nu wel => wijzigen???
 • Event bijwerken > Bevestiging: E-mail bij reservatie (gebeurt automatisch)
  • Van: zie "Gebruikers"
  • Rekeningnummer
  • Vermeld aub uw naam en reservatie-ID in de mededeling. (allebei dus)
  • Pas na betaling is uw reservatie voltooid
  • Ergens vermelden dat dit slechts geldt tot 5 werkdagen voor de voorstelling (daarna alleen cash)
  • Voor vragen over deze bestelling kun je ons ook telefonisch contacteren op het nummer 0xxx/xx xx xx, of via e-mail: *stamtheater@outlook.com / info@theaterstam.be
  • 150 zitplaatsen
 • Event bijwerken > Bevestiging: E-mail bij betaling
  • Nog een tekst verzinnen voor e-mail bij betaling (moet dan wel handmatig gebeuren)
 • Event bijwerken > Reservaties
  • is van één event
  • Afdrukken ook hier mogelijk: nog directer!!!

Reservaties

 • localisatie: pending => gereserveerd, confirmed => betaald (v)
 • export van de reservaties (van alle events): kunnen omgaan met CSV (evt. kort beschrijven)

Categorieën

Gebruikers

 • beheerder:

Opties

 • Reservatie > Algemeen: Alle reservaties die nog NIET betaald zijn, krijgen de status: Gereserveerd
 • Reservatie > Algemeen: Aanvaard geen nieuwe reservaties X uur voor de start van het event
 • Reservatie > Reservatieformulier: Telefoonnr. verplicht!

Code & Voorbeeld

Varia

ticketgang

2de fase: site

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback