Log inRegister

Windows Media Center

Installatie

 • blauw kiezen, niet groen
 • na installatie:
  • desgewenst: MSVidCtl.dll om oude .wtv-opnames te kunnen bekijken in WMC (anders krijg je een "decoder error")
  • EncDec.dll: installeren in windows\system32 en registreren om thumbnails in Windows Media Center weer mogelijk te maken
regsvr32 "C:\Windows\System32\EncDec.dll"

Finetuning

Schakel die vervelende geluidjes uit

 • Settings > General > Visual and Sound Effects: Play sounds when navigating Windows Media Center

Opnemen op een andere drive

 • Settings > TV > Recorder > Recorder Storage

Vooraf 5 min. en achteraf 10 min. ipv de standaardinstellingen

 • Settings > TV > Recorder > Recording Defaults

Geen herhalingen opnemen

 • Settings > TV > Recorder > Recording Defaults: scroll naar beneden naar SERIES ONLY RECORDING DEFAULTS

Optimalisatie

 • Settings > General > Optimization
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback