Log inRegister
You are here: Boossy » WebSites


Updates ToDo

1 Kunststudio Living Art

2 Kwamarant

 • Joomla 3.x.x => 3.8.6 Done
 • Event Booking Calendar: 3.1 => 3.2 Done
  • probleem met filter in adminmodule => ???
  • responsive => OK
  • achternaam en voornaam afsplitsen??? => in CSV output?
  • ook totaal aantal plaatsen per event laten zien aan de end user kant???
 • PHP 5.5.38 > PHP 7.1 Done, gevolg is wel dat Event Booking Calendar 3.1 niet meer werkt
 • Ticket Booking Script 2.2: vertalen

3 Vox Mago

 • Google Maps: 'This page can't load Google Maps correctly.': op Contact-pagina is het oké, maar oop de conertpagina niet!
 • foto's op de Homepage: recentere foto's
 • agenda: view?
 • Producties:
  • David: juiste foto's aan artikel hangen
  • andere: album aan artikel hangen
  • ontbrekende Ignace-artikels toevoegen
  • ontbrekende solisten toevoegen
 • Shop: onderscheid tussen CD's en DVD's
 • Joomla 1.5.x => Drupal 7.x Done

4 Boossy

 • Ticket Booking Script: vertalen!!!

Root & events

site root events STATUS
kunststudio-livingart.be met of zonder www _blank 16/04/2018: NOT OK
kwamarant.be alles wordt afgeleid naar niet-www embedded: src="/events31/index.php?controller=pjFront& 16/04/2018: OK
voxmago.be met of zonder www

embedded als iframe: <p><iframe src="http://www.voxmago.be/events32/reserveren.html" mce_src="../events32/reserveren.html" width="100%" height="1920px" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>

en reserveren.html zelf als http://www.voxmago.be/events32/

16/04/2018: OK

 • Kunststudio Living Art: root bereikbaar met en zonder www, _blank
 • Kwamarant: alles wordt afgeleid naar niet-www en embedded
 • Vox Mago: embedded
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback