Log inRegister
You are here: Boossy » Netware » MijnThuisnetwerk

WiFi optimaliseren

OPGELET: instellingen zowel toepassen op modem/access point als bij de instellingen van de netwerkkaart op laptop/tablet/...

Kanaalbreedte: van 20 naar 40 MHz verhogen cancel

dwz: dubbele breedte: neemt bv. kanaal 6 en kanaal 10 samen (zichtbaar in inSSIDer)
  • inSSIDer: link score stijgt van 48 naar 56
  • MAAR: speedtest.net: downloadsnelheid daalt van 13/14 naar 10Mbps

Wifi-standaard: kies uitsluitend de hoogst mogelijke accept

Maar: mijn Dell kan geen n aan, dus:
  • Telenet-modem: 802.11g
  • TP-Link: 802.11bg (ipv bgn), apart is niet mogelijk
Resultaat:
  • inSSIDer: link score stijgt van 48 naar 52
  • speedtest.net: downloadsnelheid stijgt van 13/14 naar 15Mbps
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback