Log inRegister
You are here: Boossy » LedebergSteengoed

GENTBRUGGE / LEDEBERG

 1. UCO-COMPLEX
  Kelter, Theodor, Feltes, H. / 1958
  Bellevue 1-4, 5, Gent, Ledeberg
 2. GEMEENTELIJK ADMINISTRATIEF CENTRUM
  Felix, Paul / 1968
  Braemkasteelstraat 29-45, Gentbrugge
 3. WONING DE VOGELAERE
  Van Driessche, Jos / 1965
  Bruiloftstraat 60, Gentbrugge
 4. WONING GOETHALS MET WINKEL
  BARO / 1968
  Hundelgemsesteenweg 220, Ledeberg
 5. WONING BERLENGEE
  De Rocker, Eddy, Saelens, Patrick / 1975
  Jules Destréelaan 48, Gentbrugge
 6. ARCHITECTENWONING KOCH
  Koch, Hugo / 1984
  Nederbrugstraat 1, Gentbrugge
 7. VILLA NAAR ONTWERP VAN A. CLAESSENS
  Claessens, André / 1956
  Rode-Kruisstraat 3, Gentbrugge
 8. VILLA ONTWORPEN DOOR DE VLOED
  Architektenburo De Vloed / 1957
  Rode-Kruisstraat 5, Gentbrugge
 9. ARCHITECTENWONING EDDY DE ROCKER
  De Rocker, Eddy / 1977
  Schooldreef 22, Gentbrugge
 10. BEDRIJFSGEBOUW N.V. INTERCOM, DISTRIBUTIE NOORD
  Alaerts, Luc / 1967-1972
  Watertorenstraat 5, Gentbrugge
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback