Log inRegister

Sony Xperia X Compact - Android 7.0

Bij de overstap van mijn Xperia Z3 Compact naar mijn Xperia X Compact waren er twee zaken die me stoorden:
 • het ontbreken van een T9-keyboard
 • het ontbreken van de mooie weer-widget

T9 keyboard

 • Download Xperia keyboard: http://www.apkmirror.com/apk/sony-mobile-communications/xperia-keyboard/ (op ogenblik van schrijven versie 8.0.A.0.110 van 8 mei 2017)
 • Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging: Onbekende bronnen inschakelen
 • Installeer Xperia keyboard
 • Instellingen > Talen en invoer: Xperia-toetsenbord: Staand toetsen bord: Toetsenblok (=T9)
 • Typ een nieuw SMS-bericht: klik op het toetsenbord-icoontje onderaan rechts en kies Xperia-toetsenbord
 • Instellingen > Vergrendelingsscherm & beveiliging: Onbekende bronnen weer uitschakelen

Weer-widget

Contactpersonen synchroniseren met Outlook.com

versie: Android 7.0 (Apps > Instellingen > Over de telefoon)

Instellingen > Accounts en synchronisatie: Account toevoegen: Exchange ActiveSync

Internet (Mobiele data) handmatig instellen

versie: Android 7.0 (Apps > Instellingen > Over de telefoon)
 • kies Apps > Instellingen > Meer
 • tik dan op de laatste optie: "Internetinstellingen" (Instellingen downloaden voor internet en MMS)
 • tik vervolgens op de voorlaatste optie: "Mobiele netwerken" > "Namen toegangspunten"
 • vink "Mobistar internet (mworld.be) aan
That's it!
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback