Log inRegister
You are here: Boossy » Hardware » HwPrinters » HwEpsonWorkForce-7610

Epson WorkForce WF-7610D

Issues

Papierbron komt niet overeen

De printer print niet, en op de display staat 'Papierbron komt niet overeen', als je verder scrollt, zie je de eigenlijke fout.

OPLOSSING

  • Start > Settings > Devices > Printers & scanners: WF-7612D (WF-7610 Series): Manage
  • Printing preferences
  • en dan in de tab Hoofdgroep, bij Papiertype: Epson Matte ipv Gewoon papier…

OPGELET

  • Het papiertype wordt in Excel (en Word) opgeslagen als documenteigenschap. Het is dus best mogelijk dat de afdrukvoorkeur van de printer op Epson Matte staat, maar dat het Excel-document Normaal Papier heeft!
  • Wijzig dus ook zo nodig het papiertype bij Excel-/Word-documenten en sla deze wijziging op (er wordt niet om gevraagd!)
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback