Log inRegister
You are here: Boossy » WikiFoswiki » FwManagingWebs

Managing Foswiki webs

Intro

Naast de eigen webs heeft een TWiki/Foswiki altijd enkele systeemwebs, die van belang zijn om de andere webs te kunnen beheren:
 • Main: gebruikers, groepen en toegangscontrole
 • TWiki: documentatie, gebruikersregistratie => in Foswiki: System
 • Sandbox:

Hoewel er in het overzicht http://.../bin/view/Main/TWikiUsers geen sprake is van een admin-gebruiker, is er in een TWiki setup altijd een admin-user aanwezig. Normaal is dat de enige gebruiker die TWiki webs kan beheren.

Wachtwoord admin-user

Ben je het wachtwoord van de admin-user vergeten, ga dan via ftp naar de TWiki-root/lib en editeer het bestand LocalSite.cfg. Verwijder de regel:
$TWiki::cfg{Password} = '123abcDefGhij';

Zet dan de write-permission aan .

Ga vervolgens naar de /configure-pagina: Geef een nieuw wachtwoord op, sla de configuratie op en schakel de write-permission weer uit .

Beheer TWiki webs

Nu je als admin kunt inloggen, kun je ook de TWiki webs beheren, via volgende URL:

Toegangscontrole en beveiliging

Webs verbergen

TWiki: Heb je een web dat je niet openbaar wil maken, dan moet je het bij ManagingWebs niet alleen "Hidden" zetten maar moet je bij de WebPreferences ook de beveiligingsinstellingen aanpassen:

Foswiki: Heb je een web dat je niet openbaar wil maken, dan moet je het volgende doen:
 • bij !ManagingWebs, in het formulier Create a new web:
  • Additional Settings
   • List on SiteMap Page: hide
   • Include in global search and %WEBLIST%: exclude, maar moet je bij de WebPreferences ook de beveiligingsinstellingen aanpassen:
 • in ~/bin/view/<web>/WebPreferences:
  • Set NOSEARCHALL: on
Bij WebPreferences kun je ook nog volgende instellingen opgeven:
 • wie de WebPreferences van het betreffende web mag wijzigen
 • editorvoorkeuren: hoogte, breedte, stijl
 • andere voorkeuren: WebLeftBar, skin, …

Gebruikersregistratie verstrengen

In de /configure-pagina:
{Register}{EnableNewUserRegistration} unchecked
{Register}{NeedVerification} checked

Foswiki Config Settings

Store Character Encoding: uitgeschakeld op 07/06/2017 omdat saven soms Error 500 gaf, soms diakritische tekens omzette in foute karakters
Tags
 • new web, new twiki web
 • rename web, rename twiki web
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback