Log inRegister
You are here: Boossy » WebSites » 1-07-BoossyDirectAdmin

Yssoob.1-07-BoossyDirectAdminEnhanced

Voor alle settings, zowel bij 123-webhost als bij HostingSquad, zie Yssoob.1-07-BoossyDirectAdmin

Hosting verhuizen

1 AUTORISATIECODE DOMEINNAAM OPVRAGEN

Bij 123-webhost krijg je de indruk dat de autorisatiecode op het scherm moet verschijnen, maar zowel bij 123-webhost als bij DNS Belgium wordt er gewoon een e-mail verstuurd met daarin de code.

2 SSH-toegang

Zie: https://www.hostingsquad.nl/helpdesk-webhosting/hoe-kan-ik-ssh-toegang-krijgen/
 • werk: http://www.mijnip.nl/
 • thuis: https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/
  • Internet
  • Je thuisnetwerk
  • Klik op Modem details
  • Vervolgens op Geavanceerde instellingen
  • Bij WAN-configuratie kun je nu je extern IP-adres aflezen
 • private & public keys:
  • artemis: C:\Users\<usr>.<DOMAIN>\AppData\Roaming\SSH\UserKeys
  • pergolesi:

Verschillen bij HostingSquad

 • DirectAdmin algemeen
  • alleen in het Site Summary / Statistics / Logs: Language: alleen en is beschikbaar
  • heeft extra item 'Support Center' bij 'Your Account'
  • geen 'catch all e-mail' bij 'E-Mail Management'
  • 'Advanced Features' bevat 'Server Information', 'Login Keys' (?) & 'Resource usage', maar ontbeert 'SMTP Statistieken' & 'Hotlink Protectie'
  • 'Advanced Features' bevat ook 'Select PHP version' ipv bij 'Uw Account' > 'Domeinsetup'
 • DirectAdmin specifiek
  • Nieuw e-mailaccount aanmaken: mogelijkheid om verzendlimiet in te stellen (standaard 200 mails/dag, maar 0 betekent onbeperkt!) - ik laat alles default staan: mailbox max. 50 MB, verzendlimiet 200/dag
tags

autorisatiecode - transfercode - verhuiscode - DirectAdmin
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback