Log inRegister
You are here: Boossy » WebIndex

Detailed topic list for Boossy Web

Results from Boossy web retrieved at 15:11 (CET)

0-00-DesignAGreatChoirWebsite
How to design a great choir website source: https://bandzoogle.com/blog/how to design a great choir website * Homepage * large header image to show off t...
0-10-CloudPhotosAlbums
Flickr and Google Photos albums Flickr announcement 06/11/'18: 1000 photos instead of 1000 GB… Mail from Flickr: Important updates to your Flickr account. F...
0-10-CloudPhotosEmbedCode
Flickr Google Photos embed code .nGY2 { webkit box sizing: content box; overflow: auto important; } Flickrit sEmbedderflickrEmbed nanogallery2 publ...
0-10-CloudPhotosOptimization
Cloud Photos Optimization Suppose your web tool doesn't compress photos automatically, then you can use https://tinypng.com/, but this is limited to 20 images of ...
0-17-CPGallery-CcPanGallery
ccPanGallery2 Miniaturen onderaan zouden op een of andere manier automatisch moeten kunnen aangemaakt worden,ik maak ze aan via https://bulkresizephotos.com/: ...
0-17-CPGallery-Nanogallery2
Nanogallery2 installatie, configuratie, authorizatie en probatie! 1 INSTALLATION * Google API Console https://console.developers.google.com/ * Select a...
0-19-CPGallery-PublicAlbum
publicalbum.org 3 steps 1 Get album public link for sharing In Google Photos application, you must share selected album and get link of it: * go to https://p...
0-AkeebaSoloAndSiteUpdates
Akeeba Solo I want to backup all hosted websites that I'm "mastering". url user password SITE UPDATES! disk space used (keep 85%) http://www.voxma...
0-WebCheck
0 WebCheck site sw version Eerste PHP versie (actief) Tweede PHP versie boossy.be PHP 7.1 suphp (php) PHP 7.1 suphp (php71) boossy.be/events...
0-WebHosting
Webhosting Mijn omgevingen DOMAIN boossy.be (bsy) voxmago.be (vmg) kwamarant.be (kmr) kunststudio livingart.be (kla) muzitaal.be (mzt) abbreviati...
0-WebOverview
Overview of the websites boossy.bewiki.boossy.be voxmago.be kwamarant.be kunststudio livingart.be muzitaal.be credentials credentials credential...
0-WebServerRedirectAndRewrite
Web server redirect rewrite General * redirect in .htaccess is te verkiezen boven refresh 0 in index.htm(l) header . * als je langer dan 0 seconden...
1-07-Boossy
boossy.be Substraat voor nieuwe webvijvers. Zie ook CgiBin voor apps/tools daar. DirectAdmin Uw Account Domeinsetup * click boossy.be * CGI toegang PHP...
1-07-BoossyBsy
bsy.boossy.be 1 Main template: http://www.lebalcon.com/ 2 PHPJabbers ContactAndSocialWidget * mail * skype → LinkedIn * maps * facebook → Drupal ...
1-07-BoossyDirectAdmin
1 07 BoossyDirectAdmin Voor alle settings, zowel bij 123 webhost als bij HostingSquad, zie Yssoob.1 07 BoossyDirectAdmin Hosting verhuizen 1 AUTORISATIECODE DOM...
1-07-BoossyFoswiki
Foswiki transfer van 123 webhost naar HostingSquad IN SHORT STAP 1: unpack, perl config * Pak de wiki.tar.gz uit * Verwijder of hernoem /lib/LocalSite.c...
1-FwDbCacheContrib
DbCacheContrib (show expert options) After installation of the latest extensions updates, I changed the following: setting old value new value {DBCacheC...
2-11-VoxMagoJ15
voxmago.be op localhost (WampServer) 500: .htaccess If your Joomla 1.5 project doesn't work on your local Windows WampServer environment and you get a 500 error,...
2-18-VoxMagoD7-WpEventive
Vox Mago Weebpal Drupal 7 Events theme guide for developers ToDo * Google Search Console * 'mail delivery failed': opvangen (ook bij de andere sites) *...
2-18-VoxMagoD7-WpEventiveV1
Drupal 7 WeebPal Eventive theme Basis default tekstopmaak op Full HTML instellen: Instellingen Tekstopmaak (bij INHOUD SAMENSTELLEN) Onderdelen onderdeel ...
2-18-VoxMagoD7HostingSquad
Transfer Vox Mago from 123 webhost … How to access your old environment when the domain name has already been transferred: * log in to the customer panel of ...
3-13-KwamarantJ3x-JsOnePageV1
www.kwamarant.be Joomla 3.x Nieuwe productie Als het een jaar geleden is dat je met Joomla! gewerkt hebt, is het misschien eerst moeilijk om je weg terug te vind...
4-15-KunststudioLivingArtJ3x-JsOnePageV1
www.kunststudio livingart.be Joomla 3.x EMBED code EVENTS 3.2 NOG AANPASSEN IN JOOMLA!!! Joomla versie Datum Versie 10/11/2015 3.3.3 05/05/20...
4-xx-KunststudioLivingArtD8
www.kunststudio livingart.be Drupal 7 Ten laatste 9 december, of 14 december 9 uur www.kunststudio livingart.be Ontwerp Lokale installatie Editor en Users Pe...
5-18-MuzitaalAnalysisAndTrials
muzitaal.be mt d7 zircon * Drupal 7 v7.x 1.0 (October 18, 2012) * source: http://www.weebpal.com/drupal themes/zircon Installation * Choose profile: ...
5-18-MuzitaalApps
muzitaal.be 1 DRUPAL · mt d8 zircon * Drupal 8 v8.4.2 (April 18, 2018) * source: http://www.weebpal.com/drupal themes/zircon responsive drupal 8 theme ...
5-18-MuzitaalD8-WpZircon
Muzitaal Weebpal Drupal 8 Zircon theme guide for developers https://www.weebpal.com/guides/drupal 8 zircon theme guide developers The Basic Before You Start P...
7-PhpJabbersScripts
PHP Contact Form Generator Version app/config/options.inc.php: PJ_SCRIPT_BUILD issue ticket(s) patch opmerking live sites 4.1.1 administration ...
8-GoormIde
Subject Areas: GoormIDE Install mysql apt get install mysql server New password for the MySQL "root" user: Start mysql service mysql start Je kunt bij de cont...
9-Cloud9
Cloud9 Environments (18 11 …) # current name future name remark vmg19 vm 20190123 temporary (basic cart) php72 php72 kickstart ph...
9-Cloud9AndPhpMyAdmin
Cloud9 phpMyAdmin mysql ctl start Installation phpmyadmin ctl install URL You can log in at: https:// workspace .c9users.io/phpmyadmin Simply create a folder "p...
9-Cloud9VersusGoorm
Cloud9 versus Goorm c9.io to shutdown on December 31, 2019 Comparison * Codenvy: howto execute in browser??? Cloud9 Goorm # workspaces/containers ...
AdminHoeLangOfficiëleDocsBewaren
Hoe lang moeten officiële documenten bewaard worden? Bronnen * http://www.1001tips.be/lifestyle/juridische rubrieken/hoe lang moeten officiele documenten bewa...
AdobeAcrobatReader
Adobe Acrobat Reader DC heeft de onhebbelijke gewoonte om ook het deelvenster Gereedschappen te openen als je een .pdf bestand opent. Nochtans, de naam zegt het z...
AudioOpnames
Audio opnames Opnames maken in AUDACITY (helderder klankresultaat dan Free Audio Editor) Afspeelvolume tussen de 50 en de 72 (laatste opname van Händel Coronatio...
AutoHotkey
Howto redirect Win e? Make use of an AutoHotkey script: #e:: ;; Win e { ;; Run C:\WINDOWS\explorer.exe /n`, /root`, F:\ Run C:\WINDOWS\explorer.exe F:\ } return ...
BaS
BaS This is an article about Bach and BaS.
Bach
Bach This is an article about Bach and BaS.
BackupStartMenuLayout
Backup Start Menu Layout v1.3 site: https://www.sordum.org/ Schedule this to be run weekly: * program/script: E:\Tools\BackupStartMenuLayout\BackupSML_x64.exe ...
BewaarWijzer
01. Inkomsten02. Toeslagen en Overige Inkomsten03. Woning04. Energie en Water05. Belastingen06. Lokale lasten07. Zorg08. Verzekeringen (3j geel)09. Kinderopvang...
BrowserSettings
General browser settings browser / setting Doorgaans kan alles via de instellingen van de browser zelf ingesteld worden. Om advertenties te blokkeren is er soms ...
CgiBin
cgi bin In de cgi bin directory van mijn diverse omgevingen heb ik een aantal tools/scripts staan: .htaccess De directory is beveiligd via het control panel van ...
ChaconDigitaleTimer
Chacon Digitale Timer Klok instellen * druk lang op SET: de weekdag begint te knipperen * stel in met pijl omhoog/omlaag en druk op SET: het uur begint te ...
ConceptronicUsbDigitalHdtvReceiver
Windows detects the receiver, so you can use it immediately in Windows Media Center. You don't need the ArcSoft TotalMedia Software. However, if you want the remo...
CustomBackgroundColors
Algemeen Windows 10 * Om onderstaande acties voor de diverse tools/programma's overbodig te maken, kun je de nachtlamp van Windows 10 (vanaf 1703) ook overdag ...
Number of topics: 50
Page 1 of 5 Next >

See also the faster WebTopicList
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback