Log inRegister

Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop set

aankoop: 20/07/'16

Issues

Random gedrag muis (10/04/'20)

Op vrijdag 10/04/'20 begint de muis zich raar te gedragen, alsof er willekeurige dingen gebeuren als ik ze gewoon maar beweeg.

Na een tijdje kom ik erachter dat het willekeurige gedrag eigenlijk een teruggaan is naar de vorige pagina in de browser (Browser Back).

Na een beetje gegoogle vind ik dat dat de standaard actie is van de knop aan de linkerkant van de muis (die ik nooit gebruik), en dat deze in het Microsoft Mouse and Keyboard Center kan worden uitgeschakeld. Dat had ik niet geïnstalleerd, maar na installatie blijkt dat inderdaad zo te zijn:
  • Left side button:
    • Browser Back (default) ► Disable this button
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback