Log inRegister
You are here: Boossy » WebSites » 1-07-Boossy

boossy.be

Substraat voor nieuwe webvijvers.

Zie ook CgiBin voor apps/tools daar.

DirectAdmin

Uw Account

Domeinsetup

 • click boossy.be
 • CGI-toegang & PHP-toegang aanvinken
 • PHP-versie kiezen

Wijzig wachtwoord

Inloggeschiedenis

DNS-beheer

Geïnstalleerde Perl-modules

Backups

Accountinstellingen / Statistieken / Logs

FTP-beheer

Subdomein-beheer

MySQL -beheer

Beveiligde mappen

Bestandenbeheer

E-mail Beheer

POP/IMAP email-accounts

Catch all-email

Email-forwarders

Autoresponders

Vakantieberichten

Spamassassin instellingen

Mailinglijsten

Spamfilters

Webmail: Squirrelmail

Webmail: Roundcube

MX records

Geavanceerd

SSL certificaten

Cronjobs

Mime types

Apache handlers

Installatron Script Installer

Eigen foutpagina's

phpMyAdmin

Site redirects

Domeinpointers

SMTP Statistieken

Free Disk Space

.../backup/media/js/datepicker/locales/bootstrap-datepicker.??.js
.../events32/app/web/upload/tickets/barcodes/???.png
.../events32/app/web/upload/tickets/pdfs/???.pdf
.../events32/app/web/upload/tickets/???.png
.../events32/core/framework/libs/pj/img/flags/??.png
.../events32/app/config/updates
.../events32/app/plugins/pjLocale/config/updates
.../wiki/pub/System/JQMomentContrib/lang
.../wiki/pub/System/JQueryPlugin/plugins/ui/i18n
.../wiki/lib/CPAN/lib/Date/Manip/Lang
.../wiki/pub/System/JQMomentContrib/lang
.../tickets221/app/config/updates

events32

PHPJabbers Event Booking Calendar v3.2

fileman

Zie CgiBin

filerun (Self-Hosted File Sync and Sharing)

 • cloudopslag à la OneDrive
 • geen toegang tot de rest van de hosting => wel toegang tot de rest van de hosting:
  • Control Panel
  • Admin > Users: double-click the user
  • click on the Permissions tab
  • change the Home folder Path!
 • drag&drop files toevoegen
 • wellicht goed voor filesharing zonder dat iemand een GoogleDrive /OneDrive account nodig heeft
 • standaard instellen op gedetailleerde weergave:
  • Control Panel
  • Configuration > Interface > Options
  • Default display mode: Detailed list

itam

kodexplorer (web document management system)

 • desktop: web based OS…
 • explorer: geen toegang tot de rest van de hosting => wel toegang tot de rest van de hosting
 • editor: wel toegang tot de rest van de hosting
  • editor met kleurencodering

koor

dokeos…

luxcal

Free web calender: https://www.luxsoft.eu/

sembedder

Self-hosted versie van FlickrEmbed.com. Sembedder zelf bestaat niet meer. Lees de hele soap hier: http://wiki.boossy.be/bin/view/Boossy/3-13-KwamarantJ3x-JsOnePageV1#FlickrEmbed.com

tickets221

PHPJabbers Ticket Booking v2.2

vmd7

Testversie van de nieuwe site van Vox Mago:

wiki

Wat je nu aan het lezen bent, een wiki of knowledge base opgemaakt in FOSWIKI: http://foswiki.org/

Cloud9

Nu Cloud9 onderdeel van Amazon geworden is, voel je aan je theewater dat het op een dag betalend wordt. Dan zullen we deze dev-omgeving toch zelf moeten gaan hosten.

Vanaf de root van je PuTTY -prompt:

git clone https://github.com/c9/core.git c9sdk 
cd c9sdk 
scripts/install-sdk.sh

Vergeet overigens de https niet!!!

Zorg dat je in je public_html een projects- of workspace-dir hebt.

De omgeving starten doe je dan als volgt:
 • we gebruiken de executable node van node.js (in /.c9/node/bin/)
 • server.js van de cloud9sdk (in /c9sdk/local/)
 • workspace die je zelf bepaalt, maar ergens onder je webroot (/var/www of public_html) moet staan (/domains/boossy.be/public_html))
$HOME/.c9/node/bin/node $HOME/c9sdk/local/server.js -p <port> -a <user>:<pass> --listen <IP or hostname> -w $HOME/public_html/workspace/<workspace_name>
 • -p … = listen on port …
 • -a = basic authentication (=> what about ssl ???)
 • --listen = listen on IP address … instead of localhost
 • -w = workspace
preferred port for node.js: 3000, 8181 (als 't maar groter is dan 1024, anders heb je root access nodig)

De omgeving is dan in de browser als volgt bereikbaar:

http://<IP or hostname>:<port>
or
http://<IP or hostname>:<port>/ide.html

You are prompted to enter your credentials: these are the <user> & <password> you entered serverside when launching the node server.js command.

If the prompt for user credentials doesn't appear, switch to the other version (with or without ide.html)

Bv.

Vanuit de /c9sdk/local-folder:

~/.c9/node/bin/node server.js -p 8181 -a user:password --listen 178.18.132.4 -w ~/public_html/workspace/test

Of vanuit de /c9sdk-folder:

/home/web00929/.c9/node/bin/node server.js -p 8181 -a user:password --listen 178.18.132.4 -w /home/web00929/domains/boossy.be/public_html/workspace/test

If you want to run your web application, in ide.c9.io, there is an Apache httpd (PHP, HTML) runner, in the self-hosted version, this runner is not available. However, you can use the PHP (built-in web server), which starts on port 8080. So your application is then available on:

http://<IP or hostname>:8080

Sizes

 • wiki: > 200 MB
 • cloud9: > 400 MB
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback