boossy.be

Substraat voor nieuwe webvijvers.

Zie ook CgiBin voor apps/tools daar.

Free Disk Space

.../backup/media/js/datepicker/locales/bootstrap-datepicker.??.js
.../events32/app/web/upload/tickets/barcodes/???.png
.../events32/app/web/upload/tickets/pdfs/???.pdf
.../events32/app/web/upload/tickets/???.png
.../events32/core/framework/libs/pj/img/flags/??.png
.../events32/app/config/updates
.../events32/app/plugins/pjLocale/config/updates
.../wiki/pub/System/JQMomentContrib/lang
.../wiki/pub/System/JQueryPlugin/plugins/ui/i18n
.../wiki/lib/CPAN/lib/Date/Manip/Lang
.../wiki/pub/System/JQMomentContrib/lang
.../tickets221/app/config/updates

events32

PHPJabbers Event Booking Calendar v3.2

fileman

Zie CgiBin

filerun (Self-Hosted File Sync and Sharing)

 • cloudopslag à la OneDrive
 • geen toegang tot de rest van de hosting => wel toegang tot de rest van de hosting:
  • Control Panel
  • Admin > Users: double-click the user
  • click on the Permissions tab
  • change the Home folder Path!
 • drag&drop files toevoegen
 • wellicht goed voor filesharing zonder dat iemand een GoogleDrive /OneDrive account nodig heeft
 • standaard instellen op gedetailleerde weergave:
  • Control Panel
  • Configuration > Interface > Options
  • Default display mode: Detailed list

itam

kodexplorer (web document management system)

 • desktop: web based OS…
 • explorer: geen toegang tot de rest van de hosting => wel toegang tot de rest van de hosting
 • editor: wel toegang tot de rest van de hosting
  • editor met kleurencodering

koor

dokeos…

luxcal

Free web calender: https://www.luxsoft.eu/

sembedder

Self-hosted versie van FlickrEmbed.com. Sembedder zelf bestaat niet meer. Lees de hele soap hier: http://wiki.boossy.be/bin/view/Boossy/3-13-KwamarantJ3x-JsOnePageV1#FlickrEmbed.com

tickets221

PHPJabbers Ticket Booking v2.2

vmd7

Testversie van de nieuwe site van Vox Mago:

wiki

Wat je nu aan het lezen bent, een wiki of knowledge base opgemaakt in FOSWIKI: http://foswiki.org/

Cloud9

Nu Cloud9 onderdeel van Amazon geworden is, voel je aan je theewater dat het op een dag betalend wordt. Dan zullen we deze dev-omgeving toch zelf moeten gaan hosten:

git clone https://github.com/c9/core.git c9sdk

Topic revision: r8 - 22 January 2019, StijnBousard
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback